Nivala-Haapajärvi-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nivala-Haapajärvi-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 880
47 %
ikon: finland 840
47 %
ikon: foreign 35
36 %
Topp 3:
Estland
7,0
30 %
Schweiz
6,0
100 %
Italien
4,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 680
19 %
ikon: finland 660
20 %
ikon: foreign 19
36 %
Topp 3:
Estland
5,0
150 %
Tyskland
4,0
56 %
Italien
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 67 500 €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,00 €
17,50 €
Rum
98,60 €
24,20 €
RevPAR
15,40 €
7,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 143
3 %
ikon: bed 340
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

880 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 880 bäddnätter i Nivala-Haapajärvi-Regionen (-46,8 %), av vilka 840 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (7,0 nights).

320 nights (-19,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 550 nights (-55,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 22 800 bäddnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 1 900 (-46,6 %) för utlänningar i Nivala-Haapajärvi-Regionen, sammanlagt 24 700 (-3,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nivala-Haapajärvi-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

680 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nivala-Haapajärvi-Regionen i genomsnitt 1,3 nätter (-0,66) och utländska besökare 1,8 nätter (-2,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 67 500 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 67 500 euro (-30 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 1,6 miljoner euro och den ökade med 93 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 32,5 % 91 € 10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 29,3 % 66 € 10,1 %
Revpar (Registrerade) 15 € -31,6 % 28 € 11,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
143 rum (-5)
340 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 15,6 % (-15)
Osålda rum 121
Bädd beläggning 8,4 % (-8,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nivala-haapajärvi region + nyckelord"

Google söker efter "nivala-haapajärvi region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa