Nivala-Haapajärvi-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nivala-Haapajärvi-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 890
65 %
ikon: finland 860
65 %
ikon: foreign 32
61 %
Topp 3:
Ryssland
32
433 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 610
47 %
ikon: finland 580
48 %
ikon: foreign 32
26 %
Topp 3:
Ryssland
32
967 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 75 200 €
49 %
Genomsnittliga priser:
Natt
84,10 €
26,20 €
Rum
110,80 €
37,80 €
RevPAR
17,10 €
14,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 147
3 %
ikon: bed 350
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
65 %
ikon: bed 0,08
64 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

890 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 890 bäddnätter i Nivala-Haapajärvi-Regionen (-64,6 %), av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 65 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 65 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (32 nights).

290 nights (-54,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 600 nights (-68,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 200 bäddnätter (-46,1 %) för inhemska besökare och 300 (-27,2 %) för utlänningar i Nivala-Haapajärvi-Regionen, sammanlagt 3 500 (-44,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nivala-Haapajärvi-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

610 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nivala-Haapajärvi-Regionen i genomsnitt 1,5 nätter (-0,73) och utländska besökare 1,0 nätter (-0,91).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 75 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 75 200 euro (-71 100).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 259 000 euro och den minskade med 176 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 111 € 51,7 % 100 € 14,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 84 € 45,3 % 73 € 8,0 %
Revpar (Registrerade) 17 € -46,7 % 19 € -45,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
147 rum (+4)
350 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 15,4 % (-28)
Osålda rum 124
Bädd beläggning 8,5 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nivala-haapajärvi region + nyckelord"

Google söker efter "nivala-haapajärvi region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa