Nivala-Haapajärvi-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nivala-Haapajärvi-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
17 %
ikon: finland 2 500
14 %
ikon: foreign 340
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
6 %
ikon: finland 1 800
8 %
ikon: foreign 300
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 187 000
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,50 €
16,70 €
Rum
105,40 €
18,20 €
RevPAR
31,30 €
4,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 170
4 %
ikon: bed 430
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Nivala-Haapajärvi-Regionen (-17,4 %), av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 340 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets augusti.

1 700 nights (-13,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-22,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 17 900 bed nights (+19,5 %) för inhemska besökare och 1 500 (-51,5 %) för utlänningar i Nivala-Haapajärvi-Regionen, sammanlagt 19 400 (+7,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nivala-Haapajärvi-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,4 procent inhemska och 14,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nivala-Haapajärvi-Regionen i genomsnitt 1,4 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,1 nätter (-0,71).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 187 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 187 000 euro (+17 600).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,3 miljoner euro och den ökade med 185 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 20,9 %  91 € 4,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 67 € 33,6 %  65 € 9,5 %
Revpar (Registrerade) 31 € 15,8 %  32 € 28,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
170 rum (-8)
430 bäddar (-2)

Rumsbeläggning 29,7 % (-1,3)
Osålda rum 120
Bädd beläggning 16,3 % (-5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa