Nora
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober 2019)
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 66
Topp 3:
Norge
15
Tyskland
14
Frankrike
7,0
Besökare ikon
Besökare (Oktober 2019)
ikon: star 980
ikon: sweden 940
ikon: foreign 32
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober 2019)
ikon: star 1,1 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
723,10 SEK
Rum
1 011,70 SEK
RevPAR
310,80 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober 2019)
ikon: room 0,31
ikon: bed 0,23

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter (Oktober 2019)

Under Oktober 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Nora, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 66 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (15 nights).

330 rooms bokades av fritidsresenärer och 770 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

980 turister som ankommit till inkvartering (Oktober 2019)

Av alla ankomster var 96,7 procent inhemska och 3,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nora i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 2,1 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK (Oktober 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 310 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nora + nyckelord"

Google söker efter "nora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 9,15/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa