Norberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september 2019)
ikon: star 850
28 %
ikon: sweden 790
30 %
ikon: foreign 57
2 %
Besökare ikon
Besökare (september 2019)
ikon: star 470
39 %
ikon: sweden 440
41 %
ikon: foreign 31
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september 2019)
ikon: star 411 000 SEK
47 %
Genomsnittliga priser:
Natt
484,00 SEK
170,70 SEK
Rum
814,60 SEK
197,70 SEK
RevPAR
211,00 SEK
264,80 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (september 2019)
ikon: room 0,26
45 %
ikon: bed 0,23
32 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 41 mm
44 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

850 registrerade bäddnätter (september 2019)

Under september 2019 registrerades 850 bäddnätter i Norberg (-28,3 %), av vilka 790 nätter nyttjades av inhemska besökare och 57 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 28 procent jämfört med förra årets september.

118 rooms (-71,1 %) bokades av fritidsresenärer och 390 rooms (+7,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

470 turister som ankommit till inkvartering (september 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norberg i genomsnitt 1,8 nätter (+0,29) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 411 000 SEK (september 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 411 000 SEK (-365 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -19,5 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK -26,1 % SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK -55,7 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norberg + nyckelord"

Google söker efter "norberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa