Norberg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 850
ikon: sweden 790
ikon: foreign 57
Topp 3:
Norge
20
Tyskland
6,0
Förenta Staterna
6,0
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 470
ikon: sweden 440
ikon: foreign 31
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 411 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
484,00 SEK
Rum
814,60 SEK
RevPAR
211,00 SEK
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 95 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

850 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 850 bäddnätter i Norberg, av vilka 790 nätter nyttjades av inhemska besökare och 57 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (20 nights).

118 rooms bokades av fritidsresenärer och 390 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

470 turister som ankommit till inkvartering (september)

Av alla ankomster var 93,4 procent inhemska och 6,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norberg i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 411 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 411 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norberg + nyckelord"

Google söker efter "norberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa