Nordanstig
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nordanstig: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 800
5 %
ikon: sweden 5 800
5 %
ikon: foreign 34
38 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 900
12 %
ikon: sweden 1 900
12 %
ikon: foreign 12
52 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
211,40 SEK
88,30 SEK
Rum
946,20 SEK
58,70 SEK
RevPAR
218,00 SEK
101,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 192
0 %
ikon: bed 590
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
28 %
ikon: bed 0,33
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 800 bäddnätter i Nordanstig (-5,4 %), av vilka 5 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets mars.

920 rooms (-35,4 %) bokades av fritidsresenärer och 380 rooms (-7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 20 600 bäddnätter (+14,7 %) för inhemska besökare och 186 (-4,1 %) för utlänningar i Nordanstig, sammanlagt 20 800 (+14,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nordanstig av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nordanstig i genomsnitt 3,0 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,2 miljoner SEK (-613 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,1 miljoner SEK och den minskade med 98 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -5,8 % 1 000 SEK 8,7 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -31,9 % 340 SEK 6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK -29,5 % 250 SEK -14,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
192 rum (+0)
590 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 23,0 % (-8,8)
Osålda rum 148
Bädd beläggning 33,2 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nordanstig + nyckelord"

Google söker efter "nordanstig" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa