Nordanstig
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nordanstig: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
5 %
ikon: sweden 4 800
6 %
ikon: foreign 61
49 %
Topp 3:
Förenta Staterna
8,0
14 %
Tyskland
7,0
250 %
Danmark
4,0
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
6 %
ikon: sweden 1 600
6 %
ikon: foreign 26
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
258,80 SEK
74,00 SEK
Rum
1 064,90 SEK
269,80 SEK
RevPAR
325,60 SEK
160,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 192
0 %
ikon: bed 590
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 900 bäddnätter i Nordanstig (-5,3 %), av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 61 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (8,0 nights).

870 rooms (-4,6 %) bokades av fritidsresenärer och 320 rooms (+10,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 57 600 bäddnätter (-17,2 %) för inhemska besökare och 4 000 (-1,3 %) för utlänningar i Nordanstig, sammanlagt 61 600 (-16,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nordanstig av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nordanstig i genomsnitt 2,9 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,3 miljoner SEK (+310 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 15,5 miljoner SEK och den ökade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 33,9 %  1 200 SEK 30,4 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK 97,5 %  340 SEK 46,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 40,1 %  250 SEK 70,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
192 rum (+0)
590 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 30,6 % (+9,8)
Osålda rum 133
Bädd beläggning 35,6 % (+6,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nordanstig + nyckelord"

Google söker efter "nordanstig" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa