Nordanstig
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nordanstig: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 500
10 %
ikon: sweden 3 400
7 %
ikon: foreign 145
169 %
Topp 3:
Tyskland
60
900 %
Danmark
12
200 %
Nederländerna
12
1 100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
6 %
ikon: sweden 1 400
8 %
ikon: foreign 70
119 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 995 000
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
281,50 SEK
85,20 SEK
Rum
1 228,50 SEK
308,30 SEK
RevPAR
331,70 SEK
123,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 100
0 %
ikon: bed 400
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 3 500 bäddnätter i Nordanstig (+9,9 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 145 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 169 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (60 nights).

470 rooms (+57,6 %) bokades av fritidsresenärer och 340 rooms (-11,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 46 700 bäddnätter (-20,1 %) för inhemska besökare och 3 700 (-4,1 %) för utlänningar i Nordanstig, sammanlagt 50 400 (-19,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nordanstig av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nordanstig i genomsnitt 2,4 nätter (+0,35) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 995 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 995 000 SEK (+364 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 12,4 miljoner SEK och den ökade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 33,5 %  1 200 SEK 28,6 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK 59,4 %  360 SEK 42,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 43,4 %  250 SEK 75,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
100 rum (+0)
400 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 27,0 % (+4,4)
Osålda rum 73
Bädd beläggning 29,1 % (+2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa