Nordmaling
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Nordmaling: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 300
224 %
ikon: sweden 9 200
147 %
ikon: foreign 3 100
5 600 %
ikon: star 4 700
223 %
ikon: sweden 3 200
124 %
ikon: foreign 1 500
3 939 %
Genomsnittliga priser:
Natt
194,60 SEK
7,70 SEK
Rum
4 312,40 SEK
2 698,60 SEK
RevPAR
2 031,70 SEK
1 430,30 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 38
0 %
ikon: bed 72
0 %
ikon: room 47 %
26 %
ikon: bed 551 %
224 %

Registrerade gästnätter ökade med 220 procent

Under juli 2021 upptecknades 12 300 registrerade gästnätter i Nordmaling (+224,4 %), var av 9 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 147 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 5 600 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 220 procent i jämförelse med juli förra året.

200 rum (-28,8 %) bokades av fritidsresenärer och 350 rum (+128,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nordmaling av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 220 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 67,6 procent inhemska och 32,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nordmaling i genomsnitt 2,9 nätter (+0,27) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,58).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,4 miljoner SEK (+1,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 4 300 SEK 167,2 % SEK
Revpar (Registrerade) 2 000 SEK 237,8 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 195 SEK 4,1 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
38 rum (+0)
72 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 47,1 % (+9,8)
Osålda rum 20
Bädd beläggning 551,0 % (+380)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa