Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 121 000
3 %
ikon: sweden 96 200
4 %
ikon: foreign 24 900
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 65,6 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
541,50 SEK
6,00 SEK
Rum
946,00 SEK
14,00 SEK
RevPAR
399,30 SEK
41,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 142
1 %
ikon: room 4 800
14 %
ikon: bed 14 100
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under november 2019 registrerades 121 000 bäddnätter i Norrbottens Län (+3,4 %), av vilka 96 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 24 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 1,7 miljoner bäddnätter (+5,2 %) för inhemska besökare och 861 000 (+7,4 %) för utlänningar i Norrbottens Län, sammanlagt 2,5 miljoner (+6,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 3,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,3 % och utländska bäddnätter 3,4 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 65,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 65,6 miljoner SEK (+2,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 948,5 miljoner SEK och den ökade med 73,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 1,5 % 980 SEK 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 1,1 % 380 SEK 2,4 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK -9,5 % 490 SEK 2,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

142 inkvarteringsanläggningar (+2)
4 800 rum (+580)
14 100 bäddar (+1 300)

Rumsbeläggning 42,2 % (-5,1)
Osålda rum 2 800
Bädd beläggning 25,5 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa