Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 158 000
4 %
ikon: sweden 92 500
5 %
ikon: foreign 65 200
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 96,6 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
612,20 SEK
4,00 SEK
Rum
1 139,00 SEK
28,00 SEK
RevPAR
529,50 SEK
3,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 157
5 %
ikon: room 4 800
7 %
ikon: bed 15 600
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,46
2 %
ikon: bed 0,29
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under januari 2020 registrerades 158 000 bäddnätter i Norrbottens Län (+4,0 %), av vilka 92 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 65 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 4,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 8,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 96,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 96,6 miljoner SEK (+3,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -0,7 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK 0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

157 inkvarteringsanläggningar (+7)
4 800 rum (+300)
15 600 bäddar (+670)

Rumsbeläggning 46,5 % (-0,87)
Osålda rum 2 600
Bädd beläggning 28,7 % (+0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa