Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Norrbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 321 000
4 %
ikon: sweden 218 000
1 %
ikon: foreign 103 000
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 88,9 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
276,90 SEK
1,50 SEK
Rum
853,00 SEK
6,00 SEK
RevPAR
404,80 SEK
46,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 170
2 %
ikon: room 5 100
11 %
ikon: bed 16 800
13 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under augusti 2019 registrerades 321 000 bäddnätter i Region Norrbotten (+3,8 %), av vilka 218 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 103 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 1,4 miljoner bed nights (+7,1 %) för inhemska besökare och 780 000 (+8,3 %) för utlänningar i Region Norrbotten, sammanlagt 2,1 miljoner (+7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Norrbotten av det totala antalet bäddnätter var 3,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 3,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 88,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 88,9 miljoner SEK (+3,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 754,0 miljoner SEK och den ökade med 73,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK 0,7 % 990 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK -10,2 %  520 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 0,6 % 350 SEK 3,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

170 inkvarteringsanläggningar (+4)
5 100 rum (+510)
16 800 bäddar (+1 900)

Rumsbeläggning 47,5 % (-5,8)
Osålda rum 2 700
Bädd beläggning 35,6 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa