Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 135 000
51 %
ikon: sweden 122 000
31 %
ikon: foreign 13 600
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 38,0 milj. SEK
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
280,80 SEK
12,30 SEK
Rum
808,00 SEK
121,00 SEK
RevPAR
207,70 SEK
266,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 162
2 %
ikon: room 4 700
1 %
ikon: bed 15 100
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 26 %
50 %
ikon: bed 16 %
51 %

135 000 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 135 000 registrerade bäddnätter i Norrbottens Län (-50,8 %), av vilka 122 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 31 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 86 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets juni.

Mellan januari och juni upptecknades 576 000 registrerade bäddnätter (-29,4 %) för inhemska besökare och 232 000 (-36,2 %) för utlänningar i Norrbottens Län, sammanlagt 808 000 (-31,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 5,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 38,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 38,0 miljoner SEK (-42,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 415,8 miljoner SEK och den minskade med 145,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -13,0 % 1 100 SEK 6,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -4,2 % 510 SEK 8,2 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -56,2 % 390 SEK -27,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

162 inkvarteringsanläggningar (-4)
4 700 rum (+24)
15 100 bäddar (+13)

Rumsbeläggning 25,7 % (-25)
Osålda rum 3 500
Bädd beläggning 16,4 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa