Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 72 900
58 %
ikon: sweden 67 400
52 %
ikon: foreign 5 600
84 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 27,0 milj. SEK
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
369,90 SEK
35,10 SEK
Rum
913,00 SEK
54,00 SEK
RevPAR
134,40 SEK
236,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 164
1 %
ikon: room 4 400
2 %
ikon: bed 15 400
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
62 %
ikon: bed 0,12
60 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

72 900 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 72 900 bäddnätter i Norrbottens Län (-58,1 %), av vilka 67 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 52 procent och utländska bäddnätter minskade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 58 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 375 000 bäddnätter (-24,9 %) för inhemska besökare och 211 000 (-10,6 %) för utlänningar i Norrbottens Län, sammanlagt 587 000 (-20,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet bäddnätter var 5,6 % (+1,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 5,7 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 27,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 27,0 miljoner SEK (-43,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 352,0 miljoner SEK och den minskade med 54,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -5,6 % 1 200 SEK 9,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK -8,7 % 600 SEK 8,6 %
Revpar (Registrerade) 134 SEK -63,7 % 490 SEK -14,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

164 inkvarteringsanläggningar (-2)
4 400 rum (-85)
15 400 bäddar (-640)

Rumsbeläggning 14,7 % (-24)
Osålda rum 3 800
Bädd beläggning 11,7 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa