Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2019

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 168 000
20 %
ikon: sweden 139 000
24 %
ikon: foreign 29 300
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 73,6 milj. SEK
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
438,60 SEK
22,90 SEK
Rum
970,00 SEK
31,00 SEK
RevPAR
488,90 SEK
95,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 157
6 %
ikon: room 4 300
2 %
ikon: bed 13 500
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 50 %
20 %
ikon: bed 28 %
17 %

Registrerade bäddnätter ökade med 20 procent

Under Maj 2019 upptecknades 168 000 registrerade bäddnätter i Norrbottens Län (+19,6 %), av vilka 139 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 29 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 24 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 20 procent jämfört med förra årets Maj.

Mellan januari och Maj upptecknades 638 000 registrerade bäddnätter (+7,5 %) för inhemska besökare och 266 000 (+2,9 %) för utlänningar i Norrbottens Län, sammanlagt 904 000 (+6,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent

Sammanlagt 5,3 miljoner registrerade bäddnätter (+3,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 4,1 miljoner nätter (+6,1 %) nyttjades av nationella besökare och 1,3 miljoner nätter (-5,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,1 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,4 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 73,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 73,6 miljoner SEK (+15,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 480,3 miljoner SEK och den ökade med 37,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2019
Antal
Förändring jan-Maj 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK 3,3 % 1 100 SEK 0,7 %
Revpar (Registrerade) 490 SEK 24,4 % 550 SEK 5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 5,5 % 530 SEK 2,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

157 inkvarteringsanläggningar (+9)
4 300 rum (+104)
13 500 bäddar (+510)

Rumsbeläggning 50,4 % (+8,5)
Osålda rum 2 100
Bädd beläggning 28,2 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa