Norrbottens Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Norrbottens Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 86 000
49 %
ikon: sweden 78 700
43 %
ikon: foreign 7 300
75 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 25,8 milj. SEK
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
299,50 SEK
139,00 SEK
Rum
774,00 SEK
196,00 SEK
RevPAR
161,20 SEK
327,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 151
4 %
ikon: room 4 300
1 %
ikon: bed 13 400
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 21 %
59 %
ikon: bed 13 %
55 %

86 000 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 86 000 registrerade bäddnätter i Norrbottens Län (-48,8 %), av vilka 78 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 43 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets Maj.

Mellan januari och Maj upptecknades 454 000 registrerade bäddnätter (-28,9 %) för inhemska besökare och 219 000 (-17,7 %) för utlänningar i Norrbottens Län, sammanlagt 673 000 (-25,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,8 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrbottens Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,8 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,8 % och utländska bäddnätter 4,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 25,8 miljoner SEK (-47,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 377,8 miljoner SEK och den minskade med 103,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -20,2 % 1 100 SEK 7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -31,7 % 560 SEK 5,7 %
Revpar (Registrerade) 161 SEK -67,0 % 430 SEK -22,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

151 inkvarteringsanläggningar (-6)
4 300 rum (+41)
13 400 bäddar (-166)

Rumsbeläggning 20,8 % (-30)
Osålda rum 3 400
Bädd beläggning 12,8 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "norrbotten county + nyckelord"

Google söker efter "norrbotten county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa