Norrköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norrköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 100
35 %
ikon: sweden 19 200
35 %
ikon: foreign 2 000
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 700
45 %
ikon: sweden 11 800
44 %
ikon: foreign 880
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,8 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
701,50 SEK
37,30 SEK
Rum
940,80 SEK
1,00 SEK
RevPAR
305,10 SEK
155,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 33
14 %
ikon: room 1 800
6 %
ikon: bed 4 000
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,32
34 %
ikon: bed 0,2
40 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 21 100 bäddnätter i Norrköping (-34,7 %), av vilka 19 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 35 procent jämfört med förra årets mars.

6 300 rooms (-33,3 %) bokades av fritidsresenärer och 9 500 rooms (-29,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 71 500 bäddnätter (+6,6 %) för inhemska besökare och 6 300 (-24,3 %) för utlänningar i Norrköping, sammanlagt 77 800 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrköping av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

12 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norrköping i genomsnitt 1,6 nätter (+0,23) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 14,8 miljoner SEK (-6,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 51,4 miljoner SEK och den ökade med 150 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -0,1 % 930 SEK 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 5,6 % 660 SEK -2,8 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -33,8 % 360 SEK -10,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

33 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 800 rum (+104)
4 000 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 32,4 % (-17)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 20,0 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrköping + nyckelord"

Google söker efter "norrköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,12/10 (-0,24).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa