Norrköping
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Norrköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 50 000
175 %
ikon: sweden 46 500
196 %
ikon: foreign 3 400
38 %
Topp 3:
Förenta Staterna
790
116 %
Danmark
310
37 %
Tyskland
250
65 %
ikon: star 32 900
218 %
ikon: sweden 31 100
234 %
ikon: foreign 1 700
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
707,30 SEK
54,60 SEK
Rum
1 090,00 SEK
177,70 SEK
RevPAR
675,20 SEK
425,30 SEK
ikon: establishment 32
3 %
ikon: room 1 800
1 %
ikon: bed 4 000
0 %
ikon: room 62 %
126 %
ikon: bed 42 %
134 %

Registrerade gästnätter ökade med 175 procent

Under november 2021 upptecknades 50 000 registrerade gästnätter i Norrköping (+174,6 %), var av 46 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 196 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 38 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 175 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Förenta Staterna (790 nights).

15 000 rum (+225,9 %) bokades av fritidsresenärer och 17 500 rum (+107,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 508 000 registrerade gästnätter (+13,3 %) för inhemska besökare och 41 900 (+77,2 %) för utländska besökare i Norrköping, de vill säga sammanlagt 550 000 (+16,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,5 % och utländska gästnätter 0,6 %.

32 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 220 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norrköping i genomsnitt 1,5 nätter (-0,19) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,49).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 35,3 miljoner SEK (+23,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 292,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 54,6 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 19,5 % 1 100 SEK 6,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 8,4 % 530 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 680 SEK 170,2 % 520 SEK 23,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

32 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 800 rum (-16)
4 000 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 61,9 % (+35)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 42,3 % (+24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa