Norrköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norrköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 400
6 %
ikon: sweden 41 100
11 %
ikon: foreign 4 300
27 %
Topp 3:
Danmark
570
89 %
Tyskland
550
11 %
Förenta Staterna
550
142 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 800
7 %
ikon: sweden 29 200
11 %
ikon: foreign 2 600
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 32,9 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
724,00 SEK
24,00 SEK
Rum
1 150,20 SEK
46,20 SEK
RevPAR
629,80 SEK
36,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 38
0 %
ikon: room 1 800
16 %
ikon: bed 4 000
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under september 2019 registrerades 45 400 bäddnätter i Norrköping (+5,9 %), av vilka 41 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (570 nights).

13 100 rooms (+15,4 %) bokades av fritidsresenärer och 15 500 rooms (-2,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 481 000 bäddnätter (+10,5 %) för inhemska besökare och 68 900 (-5,6 %) för utlänningar i Norrköping, sammanlagt 550 000 (+8,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrköping av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

31 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,7 procent inhemska och 8,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norrköping i genomsnitt 1,4 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 32,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 32,9 miljoner SEK (+2,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 304,8 miljoner SEK och den ökade med 48,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 4,2 % 1 200 SEK 8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 3,4 % 550 SEK 9,7 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK -5,5 % 660 SEK 3,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 800 rum (+250)
4 000 bäddar (+198)

Rumsbeläggning 54,8 % (-5,6)
Osålda rum 810
Bädd beläggning 39,0 % (+0,11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrköping + nyckelord"

Google söker efter "norrköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,27/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa