Norrköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norrköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 700
2 %
ikon: sweden 25 200
7 %
ikon: foreign 2 400
33 %
Topp 3:
Danmark
590
13 %
Förenta Staterna
280
1 %
Tyskland
197
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 900
4 %
ikon: sweden 18 700
11 %
ikon: foreign 1 200
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 17,3 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,30 SEK
11,70 SEK
Rum
942,30 SEK
15,00 SEK
RevPAR
356,50 SEK
99,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
11 %
ikon: room 1 800
21 %
ikon: bed 4 000
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 27 700 bäddnätter i Norrköping (+1,9 %), av vilka 25 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (590 nights).

8 200 rooms (-4,6 %) bokades av fritidsresenärer och 10 100 rooms (+15,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 581 000 bäddnätter (+10,9 %) för inhemska besökare och 79 100 (-7,6 %) för utlänningar i Norrköping, sammanlagt 660 000 (+8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrköping av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

19 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norrköping i genomsnitt 1,3 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 17,3 miljoner SEK (+638 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 380,2 miljoner SEK och den ökade med 54,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -1,6 % 1 200 SEK 6,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 1,9 % 580 SEK 7,9 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -21,7 % 620 SEK 0,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 800 rum (+320)
4 000 bäddar (+380)

Rumsbeläggning 37,8 % (-9,8)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 26,6 % (-5,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norrköping + nyckelord"

Google söker efter "norrköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,34/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa