Norrtälje
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norrtälje: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 100
12 %
ikon: sweden 26 400
14 %
ikon: foreign 1 700
8 %
Topp 3:
Tyskland
640
42 %
Finland
145
38 %
Danmark
114
111 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 600
16 %
ikon: sweden 16 700
19 %
ikon: foreign 920
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 13,9 milj.
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
495,80 SEK
27,80 SEK
Rum
1 314,10 SEK
41,80 SEK
RevPAR
657,70 SEK
18,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
0 %
ikon: room 760
13 %
ikon: bed 1 700
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under september 2019 registrerades 28 100 bäddnätter i Norrtälje (+12,2 %), av vilka 26 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (640 nights).

3 900 rooms (+5,7 %) bokades av fritidsresenärer och 6 700 rooms (+21,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 276 000 bäddnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 22 600 (-21,7 %) för utlänningar i Norrtälje, sammanlagt 299 000 (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norrtälje av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

17 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norrtälje i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 13,9 miljoner SEK (+2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 108,4 miljoner SEK och den ökade med 27,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 3,3 % 1 300 SEK -5,7 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK 3,0 % 550 SEK -5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 500 SEK 5,9 % 360 SEK 25,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+0)
760 rum (+86)
1 700 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 50,1 % (-0,16)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 60,2 % (+4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,98/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa