Norsjö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
22 %
ikon: sweden 1 800
27 %
ikon: foreign 320
29 %
Topp 3:
Norge
174
278 %
Tyskland
41
8 %
Storbritannien
20
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
25 %
ikon: sweden 920
31 %
ikon: foreign 173
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 913 000
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
421,60 SEK
92,90 SEK
Rum
1 155,50 SEK
223,50 SEK
RevPAR
468,10 SEK
51,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 69
13 %
ikon: bed 260
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,9 °C
1,5 °C
ikon: nederbörd 80 mm
48 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 200 bäddnätter i Norsjö (-21,8 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 27 procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (174 nights).

147 rooms (-21,8 %) bokades av fritidsresenärer och 640 rooms (+36,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 14 900 bäddnätter (-32,6 %) för inhemska besökare och 2 500 (-17,5 %) för utlänningar i Norsjö, sammanlagt 17 400 (-30,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,2 procent inhemska och 15,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norsjö i genomsnitt 2,0 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,26).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 913 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 913 000 SEK (+2 700).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 5,9 miljoner SEK och den minskade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -16,2 %  1 200 SEK -13,3 % 
Revpar (Registrerade) 470 SEK -9,9 % 340 SEK -25,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 28,3 %  340 SEK 14,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
69 rum (+8)
260 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 40,5 % (+2,8)
Osålda rum 41
Bädd beläggning 28,7 % (-8,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa