Norsjö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 970
12 %
ikon: sweden 950
7 %
ikon: foreign 27
71 %
Topp 3:
Tyskland
5,0
17 %
Finland
5,0
50 %
Förenta Staterna
4,0
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
29 %
ikon: sweden 500
27 %
ikon: foreign 15
58 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 534 000 SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,10 SEK
41,70 SEK
Rum
1 238,60 SEK
201,60 SEK
RevPAR
278,90 SEK
5,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 69
0 %
ikon: bed 250
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
18 %
ikon: bed 0,13
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -6,5 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 14 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

970 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 970 bäddnätter i Norsjö (-12,4 %), av vilka 950 nätter nyttjades av inhemska besökare och 27 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 71 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (5,0 nights).

46 rooms (-71,1 %) bokades av fritidsresenärer och 380 rooms (+0,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 000 bäddnätter (-1,9 %) för inhemska besökare och 178 (-18,3 %) för utlänningar i Norsjö, sammanlagt 3 200 (-3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norsjö i genomsnitt 1,9 nätter (+0,41) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,81).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 534 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 534 000 SEK (-29 200).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 1,8 miljoner SEK och den minskade med 32 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 19,4 % 1 300 SEK 17,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 8,2 % 560 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -1,9 % 300 SEK -5,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
69 rum (+0)
250 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 22,5 % (-4,9)
Osålda rum 53
Bädd beläggning 12,9 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norsjö + nyckelord"

Google söker efter "norsjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa