Norsjö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norsjö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
22 %
ikon: sweden 1 600
23 %
ikon: foreign 99
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 910
26 %
ikon: sweden 880
29 %
ikon: foreign 34
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 728 000 SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
434,30 SEK
18,70 SEK
Rum
1 306,90 SEK
351,90 SEK
RevPAR
389,30 SEK
5,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 69
13 %
ikon: bed 260
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,7 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 55 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 22 procent

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Norsjö (+22,4 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 99 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 23 procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 22 procent jämfört med förra årets december.

183 rooms (+96,8 %) bokades av fritidsresenärer och 370 rooms (+49,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 20 300 bäddnätter (-22,4 %) för inhemska besökare och 2 800 (-16,6 %) för utlänningar i Norsjö, sammanlagt 23 100 (-21,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norsjö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

910 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norsjö i genomsnitt 1,8 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,74).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 728 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 728 000 SEK (+159 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 925 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -21,2 % 1 200 SEK -9,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK 4,5 % 380 SEK 15,7 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -1,5 % 380 SEK -18,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
69 rum (+8)
260 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,8 % (+6,0)
Osålda rum 48
Bädd beläggning 22,4 % (+3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "norsjö + nyckelord"

Google söker efter "norsjö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa