Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 23 400
11 %
ikon: finland 23 000
47 %
ikon: foreign 400
93 %
Topp 3:
Tyskland
112
92 %
Grekland
52
271 %
Estland
47
57 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 11 000
13 %
ikon: finland 10 900
31 %
ikon: foreign 114
92 %
Topp 3:
Österrike
15
65 %
Tyskland
15
96 %
Estland
12
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 1,3 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,20 €
10,90 €
Rum
106,60 €
6,60 €
RevPAR
36,20 €
0,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 44
4 %
ikon: room 1 200
16 %
ikon: bed 3 300
10 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (mars)
ikon: foreign 159 000 €
92 %
Dagbesökare
71 700 €
Övernattande Besökare
87 300 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,5 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 31 mm
3 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 23 400 bäddnätter i Norra Karelen (+11,1 %), av vilka 23 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (112 nights).

18 700 nights (+45,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 700 nights (-42,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 59 400 bäddnätter (-13,3 %) för inhemska besökare och 1 500 (-90,5 %) för utlänningar i Norra Karelen, sammanlagt 60 900 (-28,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 2,7 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

11 000 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,24) och utländska besökare 3,5 nätter (-0,34).

58 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 58 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 13,8 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 86,2 %.

Dessutom registrerades 43 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 101.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (mars)

Antalet utländska besökare i mars var 2 000 (-91,9 %). Av dem var 1 500 på en dagstur och 540 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och mars var 8 200 (-91,7 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Norra Karelen i mars var 159 000 euro (79 per visitor). Övernattande besökare spenderade 87 300 euro och dagbesökare 71 700 euro. Mellan januari och mars var konsumtion 681 000 euro.

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 2,0 miljoner euro (-706 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 33,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,3 miljoner euro (-95 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 665 000 euro (-610 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 5,3 miljoner euro och den minskade med 3,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 129 € -33,2 % 129 € -38,0 %
Adr (Registrerade) 107 € -5,8 % 104 € 1,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 84 € -20,4 % 79 € -35,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -16,0 % 59 € -3,8 %
Revpar (Registrerade) 36 € 0,4 % 34 € -15,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

44 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 200 rum (-240)
3 300 bäddar (-380)

Rumsbeläggning 34,0 % (+2,1)
Osålda rum 810
Bädd beläggning 23,0 % (+2,4)

Airbnb och Vrbo

400 inkvarteringsanläggningar (-126)
350 lägenheter (-127)
770 rum (-250)

Lägenhetsbeläggning 64,9 % (+11)
Osålda lägenheter 124

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north karelia + nyckelord"

Google söker efter "north karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

north-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående