Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 15 400
44 %
ikon: finland 14 800
29 %
ikon: foreign 560
92 %
Topp 3:
Tyskland
160
44 %
Nederländerna
101
44 %
Ryssland
45
99 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 8 600
49 %
ikon: finland 8 500
36 %
ikon: foreign 157
96 %
Topp 3:
Ryssland
24
99 %
Rumänien
20
567 %
Sverige
17
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 898 000 €
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,40 €
2,20 €
Rum
95,70 €
1,40 €
RevPAR
24,40 €
12,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 43
9 %
ikon: room 1 200
18 %
ikon: bed 3 100
18 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (januari)
ikon: foreign 184 000 €
96 %
Dagbesökare
72 700 €
Övernattande Besökare
112 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -13,2 °C
9,8 °C
ikon: nederbörd 39 mm
33 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 400 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 15 400 bäddnätter i Norra Karelen (-44,2 %), av vilka 14 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (160 nights).

10 900 nights (-39,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 500 nights (-53,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 2,3 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

8 600 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,18) och utländska besökare 3,6 nätter (+1,7).

79 flygresenärer (januari, Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 79 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 98 procent.

Av lokala passagerare anlände 15,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 84,8 %.

Dessutom registrerades 63 passagerare som avreste från flygplatsen (-98,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 142 (-98,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen (januari)

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 98 procent

Det gjordes totalt 830 visumansökningar till Finland av ryssar. 42,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (januari)

Antalet utländska besökare i januari var 2 200 (-95,6 %). Av dem var 1 500 på en dagstur och 700 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Norra Karelen i januari var 184 000 euro (85 per visitor). Övernattande besökare spenderade 112 000 euro och dagbesökare 72 700 euro.

Försäljning av inkvartering 898 000 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 898 000 euro (-771 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € -1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € -3,6 %
Revpar (Registrerade) 24 € -33,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

43 inkvarteringsanläggningar (-4)
1 200 rum (-270)
3 100 bäddar (-690)

Rumsbeläggning 25,5 % (-12)
Osålda rum 890
Bädd beläggning 16,4 % (-8,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north karelia + nyckelord"

Google söker efter "north karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

north-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående