Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2022

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 27 700
7 %
ikon: finland 24 900
0 %
ikon: foreign 2 800
179 %
Topp 3:
Tyskland
490
185 %
Estland
270
361 %
Frankrike
210
168 %
ikon: star 16 500
6 %
ikon: finland 15 800
4 %
ikon: foreign 650
71 %
Topp 3:
Ryssland
94
154 %
Tyskland
92
51 %
Norge
62
1 140 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,60 €
7,60 €
Rum
108,60 €
4,70 €
RevPAR
44,40 €
5,30 €
ikon: establishment 46
4 %
ikon: room 1 400
1 %
ikon: bed 3 500
3 %
ikon: room 41 %
8 %
ikon: bed 27 %
6 %
ikon: temperatur -1,4 °C
0,1 °C
ikon: nederbörd 50 mm
12 mm

Registrerade gästnätter ökade med sju procent

Under december 2022 upptecknades 27 700 registrerade gästnätter i Norra Karelen (+6,7 %), var av 24 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 179 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med sju procent i jämförelse med december förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (490 nights).

19 300 nights (-2,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 500 nights (+33,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 458 000 registrerade gästnätter (+0,7 %) för inhemska besökare och 36 200 (+115,4 %) för utländska besökare i Norra Karelen, de vill säga sammanlagt 494 000 (+4,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,5 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,3 % och utländska gästnätter 0,4 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

16 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

980 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 980 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 41 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,5 % från utlandet, vilket betyder att 99,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+91,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 300 (+65,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under december var 2,6 miljoner euro (+485 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,9 miljoner euro (+317 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 741 000 euro (+168 000).

Totalt försäljningen för januari-december var 38,9 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 4,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 153 € 0,8 % 138 € 1,1 %
Adr (Registrerade) 109 € 4,6 % 111 € 5,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 13,6 % 83 € 5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 69 € 12,5 % 61 € 13,0 %
Revpar (Registrerade) 44 € 13,4 % 53 € 8,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

46 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 400 rum (+15)
3 500 bäddar (-122)

Rumsbeläggning 40,9 % (+3,2)
Osålda rum 840
Bädd beläggning 26,6 % (+1,5)

Airbnb och Vrbo

450 inkvarteringsanläggningar (+55)
400 lägenheter (+56)
860 rum (+99)

Lägenhetsbeläggning 50,7 % (+5,7)
Osålda lägenheter 199

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

north-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående