Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 91 600
19 %
ikon: finland 89 200
11 %
ikon: foreign 2 400
80 %
Topp 3:
Tyskland
770
63 %
Österrike
410
31 %
Schweiz
340
67 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 52 400
2 %
ikon: finland 51 700
12 %
ikon: foreign 740
87 %
Topp 3:
Tyskland
230
78 %
Schweiz
96
79 %
Estland
90
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 3,4 milj.
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
36,70 €
5,20 €
Rum
103,20 €
0,70 €
RevPAR
74,60 €
7,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 55
7 %
ikon: room 1 400
19 %
ikon: bed 3 900
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,5 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 64 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

91 600 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 91 600 bäddnätter i Norra Karelen (-18,7 %), av vilka 89 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (770 nights).

84 300 nights (-15,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 200 nights (-43,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 206 000 bed nights (-24,8 %) för inhemska besökare och 19 800 (-52,8 %) för utlänningar i Norra Karelen, sammanlagt 225 000 (-28,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,6 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 3,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 1,7 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

52 400 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,46) och utländska besökare 3,3 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 3,4 miljoner euro (-189 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 10,7 miljoner euro och den minskade med 4,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € -0,6 % 102 € 5,4 %
Revpar (Registrerade) 75 € 10,5 %  43 € -5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 37 € 16,4 %  47 € -0,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

55 inkvarteringsanläggningar (-4)
1 400 rum (-330)
3 900 bäddar (-710)

Rumsbeläggning 72,3 % (+7,3)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 56,2 % (+6,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897, visitkarelia at visitkarelia.fi, visitkarelia.fi

north-karelia logo

Navigera

föregående