Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 34 900
3 %
ikon: finland 33 500
11 %
ikon: foreign 1 500
62 %
Topp 3:
Tyskland
310
8 %
Rumänien
300
30 400 %
Estland
184
32 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 18 800
7 %
ikon: finland 18 500
1 %
ikon: foreign 330
82 %
Topp 3:
Sverige
42
54 %
Tyskland
41
75 %
Ryssland
36
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 1,8 milj. €
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,50 €
9,40 €
Rum
100,70 €
0,90 €
RevPAR
38,60 €
8,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 47
4 %
ikon: room 1 500
6 %
ikon: bed 3 800
4 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (Oktober)
ikon: foreign 346 000 €
82 %
Dagbesökare
89 700 €
Övernattande Besökare
257 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,7 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 43 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent (Oktober)

Under Oktober 2020 registrerades 34 900 bäddnätter i Norra Karelen (+3,1 %), av vilka 33 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 62 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

25 900 nights (+20,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 000 nights (-26,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 330 000 bäddnätter (-15,1 %) för inhemska besökare och 25 300 (-60,0 %) för utlänningar i Norra Karelen, sammanlagt 355 000 (-21,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet bäddnätter var 3,1 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,2 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

18 800 turister som ankommit till inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,17) och utländska besökare 4,4 nätter (+2,3).

Färjeankomster från olika hamnar

25 600 Ryska resenärer via den östra gränsen (Oktober)

Totalt 25 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 200 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 500 (-92,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-76,8 %)
  • Vartius: 2 000 (-77,9 %)
  • Kuusamo: 59 (-87,1 %)
  • Salla: 43 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 36 (-98,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent (Oktober)

Det gjordes totalt 900 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (Oktober)

Antalet utländska besökare i Oktober var 3 400 (-81,7 %). Av dem var 1 800 på en dagstur och 1 600 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 118 000 (-58,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Norra Karelen i Oktober var 346 000 euro (101 per visitor). Övernattande besökare spenderade 257 000 euro och dagbesökare 89 700 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 10,3 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro (Oktober)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,8 miljoner euro (-264 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 17,3 miljoner euro och den minskade med 5,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € -0,9 % 102 € 5,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € -15,2 %  49 € -2,1 %
Revpar (Registrerade) 39 € -17,3 %  44 € -6,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

47 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 500 rum (+85)
3 800 bäddar (+164)

Rumsbeläggning 38,3 % (-7,6)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 28,2 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north karelia + nyckelord"

Google söker efter "north karelia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 487 4897, visitkarelia at visitkarelia.fi, visitkarelia.fi

north-karelia logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående