Norra Karelen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Norra Karelen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 94 700
10 %
ikon: finland 89 700
12 %
ikon: foreign 5 000
85 %
Topp 3:
Tyskland
1 500
133 %
Sverige
370
211 %
Schweiz
360
137 %
ikon: star 51 900
3 %
ikon: finland 49 700
5 %
ikon: foreign 2 200
85 %
Topp 3:
Tyskland
600
109 %
Sverige
176
175 %
Ryssland
165
195 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,00 €
1,10 €
Rum
119,90 €
4,50 €
RevPAR
75,40 €
16,60 €
ikon: establishment 62
2 %
ikon: room 1 700
8 %
ikon: bed 4 600
8 %
ikon: room 63 %
21 %
ikon: bed 52 %
13 %
ikon: temperatur 16,8 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 48 mm
69 mm

94 700 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 94 700 registrerade gästnätter i Norra Karelen (-9,6 %), var av 89 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 85 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 10 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 500 nights).

85 100 nights (-12,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 700 nights (+31,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 274 000 registrerade gästnätter (+4,1 %) för inhemska besökare och 19 400 (+220,5 %) för utländska besökare i Norra Karelen, de vill säga sammanlagt 294 000 (+9,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Karelen av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,9 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,3 % och utländska gästnätter 0,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

51 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Karelen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,14) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,0).

183 flygresenärer (Joensuu)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 183 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 60 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 2,2 % från utlandet, vilket betyder att 97,8 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 199 passagerare som avreste från flygplatsen (-63,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 380 (-62,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Joensuu)

Ankommande passagerare från (Joensuu)

Passagerare på transfers från (Joensuu)

Avresande passagerare från (Joensuu)

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 125 € -2,8 % 136 € 0,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 81 € 10,9 % 84 € 2,4 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

500 inkvarteringsanläggningar (+10)
440 lägenheter (-5)
910 rum (0)

Lägenhetsbeläggning 65,1 % (+7,9)
Osålda lägenheter 154

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north karelia + nyckelord"

Google söker efter "north karelia" efter sökregion

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

VisitKarelia Oy
Länsikatu 15, 3B-rakennus, 80110 JOENSUU
040 751 2744 , visitkarelia at visitkarelia.fi , visitkarelia.fi

north-karelia logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående