Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 140 000
16 %
ikon: finland 89 200
25 %
ikon: foreign 50 400
2 %
Topp 3:
Ryssland
14 800
4 %
Storbritannien
9 600
19 %
Nederländerna
5 500
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 57 800
14 %
ikon: finland 44 200
17 %
ikon: foreign 13 600
4 %
Topp 3:
Ryssland
3 700
6 %
Storbritannien
1 500
17 %
Tyskland
1 400
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,8 milj. €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,00 €
1,60 €
Rum
103,10 €
9,70 €
RevPAR
46,80 €
8,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 104
4 %
ikon: room 4 700
2 %
ikon: bed 13 200
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,45
11 %
ikon: bed 0,34
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -4,3 °C
7,0 °C
ikon: nederbörd 58 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under januari 2020 registrerades 140 000 bäddnätter i Norra Österbotten (+15,9 %), av vilka 89 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 50 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (14 800 nights).

102 000 nights (+15,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 37 400 nights (+16,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 8,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 8,4 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,3 % och utländska bäddnätter 7,1 %.

57 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,5 procent inhemska och 23,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Österbotten i genomsnitt 2,0 nätter (+0,13) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 6,8 miljoner euro (+1,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 10,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 3,3 %
Revpar (Registrerade) 47 € 22,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

104 inkvarteringsanläggningar (+4)
4 700 rum (-93)
13 200 bäddar (-168)

Rumsbeläggning 45,4 % (+4,5)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 33,6 % (+4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa