Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 300
88 %
ikon: finland 16 400
87 %
ikon: foreign 830
93 %
Topp 3:
Tyskland
360
68 %
Polen
95
75 %
Förenta Staterna
77
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
92 %
ikon: finland 5 000
92 %
ikon: foreign 141
97 %
Topp 3:
Förenta Staterna
52
70 %
Estland
16
92 %
Norge
15
89 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 713 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,30 €
6,60 €
Rum
80,20 €
23,40 €
RevPAR
7,30 €
38,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 85
17 %
ikon: room 3 500
26 %
ikon: bed 10 500
23 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,09
79 %
ikon: bed 0,05
86 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,8 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 24 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 300 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 17 300 bäddnätter i Norra Österbotten (-87,6 %), av vilka 16 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 830 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 87 procent och utländska bäddnätter minskade med 93 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 88 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (360 nights).

10 400 nights (-89,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 900 nights (-81,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 357 000 bäddnätter (-25,4 %) för inhemska besökare och 107 000 (-14,4 %) för utlänningar i Norra Österbotten, sammanlagt 465 000 (-23,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 9,1 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 9,1 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,5 % och utländska bäddnätter 4,9 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 92 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Österbotten i genomsnitt 3,3 nätter (+1,2) och utländska besökare 5,9 nätter (+3,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 713 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 713 000 euro (-5,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 23,2 miljoner euro och den minskade med 6,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € -22,6 % 112 € 7,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € -13,7 % 50 € 1,6 %
Revpar (Registrerade) 7,3 € -84,1 % 42 € -16,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

85 inkvarteringsanläggningar (-18)
3 500 rum (-1 200)
10 500 bäddar (-3 100)

Rumsbeläggning 9,1 % (-35)
Osålda rum 3 200
Bädd beläggning 4,7 % (-28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa