Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 114 000
4 %
ikon: finland 89 000
0 %
ikon: foreign 24 700
17 %
Topp 3:
Ryssland
7 500
22 %
Tyskland
2 100
2 %
Sverige
1 500
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 54 400
6 %
ikon: finland 48 700
4 %
ikon: foreign 5 700
17 %
Topp 3:
Ryssland
1 100
19 %
Sverige
680
19 %
Tyskland
570
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,2 milj. €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,70 €
3,60 €
Rum
102,90 €
9,40 €
RevPAR
46,00 €
4,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 99
2 %
ikon: room 4 400
8 %
ikon: bed 12 500
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,3 °C
4,8 °C
ikon: nederbörd 66 mm
46 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

114 000 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 114 000 bäddnätter i Norra Österbotten (-4,4 %), av vilka 89 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 24 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (7 500 nights).

71 400 nights (+0,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 42 300 nights (-12,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 1,4 miljoner bäddnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 259 000 (-1,3 %) för utlänningar i Norra Österbotten, sammanlagt 1,7 miljoner (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,3 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 7,3 % (-0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,0 % och utländska bäddnätter 5,4 %.

54 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,5 procent inhemska och 10,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (+0,07) och utländska besökare 4,3 nätter (+0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 6,2 miljoner euro (+146 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 77,3 miljoner euro och den ökade med 4,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 103 € 10,1 %  99 € 7,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 55 € 7,1 % 46 € 6,2 %
Revpar (Registrerade) 46 € 11,1 %  47 € 12,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

99 inkvarteringsanläggningar (-2)
4 400 rum (-380)
12 500 bäddar (-1 300)

Rumsbeläggning 44,7 % (+0,4)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 29,4 % (+1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa