Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 164 000
3 %
ikon: finland 143 000
3 %
ikon: foreign 21 100
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 98 000
5 %
ikon: finland 86 500
6 %
ikon: foreign 11 500
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,1 milj. €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,90 €
3,70 €
Rum
92,20 €
6,20 €
RevPAR
43,90 €
6,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 115
1 %
ikon: room 4 900
7 %
ikon: bed 14 000
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 48 %
9 %
ikon: bed 30 %
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,3 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 68 mm
4 mm

164 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 164 000 bäddnätter i Norra Österbotten (-3,4 %), av vilka 143 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 21 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

120 000 nights (-7,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 44 200 nights (+8,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (-0,5 %) för inhemska besökare och 211 000 (+2,5 %) för utlänningar i Norra Österbotten, sammanlagt 1,3 miljoner (-0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,8 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 6,8 % (-0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,8 % och utländska bäddnätter 2,7 %.

98 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,3 procent inhemska och 11,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 7,1 miljoner euro (+376 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 58,2 miljoner euro och den ökade med 3,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 7,2 % 100 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 44 € 17,3 % 48 € 12,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 9,4 % 44 € 6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

115 inkvarteringsanläggningar (-1)
4 900 rum (-350)
14 000 bäddar (-700)

Rumsbeläggning 47,6 % (+4,1)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 30,3 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa