Norra Savonien
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Savolax: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
87 %
ikon: finland 6 300
88 %
ikon: foreign 940
78 %
Topp 3:
Estland
450
45 %
Ryssland
210
77 %
Danmark
85
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
91 %
ikon: finland 2 500
92 %
ikon: foreign 280
82 %
Topp 3:
Estland
120
5 %
Litauen
14
66 %
Ryssland
9,0
97 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 349 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,10 €
7,10 €
Rum
93,10 €
2,30 €
RevPAR
10,10 €
33,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 37
18 %
ikon: room 1 600
33 %
ikon: bed 4 100
32 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
76 %
ikon: bed 0,07
78 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,2 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 27 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 300 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 7 300 bäddnätter i Norra Savolax (-87,3 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 88 procent och utländska bäddnätter minskade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 87 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (450 nights).

2 800 nights (-92,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 500 nights (-78,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 150 000 bäddnätter (-33,9 %) för inhemska besökare och 26 200 (-21,2 %) för utlänningar i Norra Savolax, sammanlagt 177 000 (-32,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,8 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Savolax av det totala antalet bäddnätter var 3,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 5,6 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 91 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Savolax i genomsnitt 2,5 nätter (+0,77) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 89 procent

Det gjordes totalt 8 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 92,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 349 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 349 000 euro (-2,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 9,9 miljoner euro och den minskade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 € -2,4 % 103 € 2,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 48 € -12,9 % 56 € 0,8 %
Revpar (Registrerade) 10 € -76,9 % 36 € -26,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (-8)
1 600 rum (-790)
4 100 bäddar (-1 900)

Rumsbeläggning 10,8 % (-35)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 7,1 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north savonia + nyckelord"

Google söker efter "north savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa