Norra Savonien
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Norra Savolax: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 58 700
6 %
ikon: finland 45 100
5 %
ikon: foreign 13 500
10 %
Topp 3:
Ryssland
9 300
3 %
Kina
820
29 %
Estland
730
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 500
6 %
ikon: finland 27 600
4 %
ikon: foreign 3 900
16 %
Topp 3:
Ryssland
2 400
11 %
Estland
320
150 %
Tyskland
182
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,10 €
0,60 €
Rum
99,90 €
1,90 €
RevPAR
41,20 €
0,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 46
2 %
ikon: room 2 500
4 %
ikon: bed 6 300
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,41
0 %
ikon: bed 0,3
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
10,0 °C
ikon: nederbörd 43 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under januari 2020 registrerades 58 700 bäddnätter i Norra Savolax (+5,9 %), av vilka 45 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (9 300 nights).

36 400 nights (+10,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 22 300 nights (-0,9 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Savolax av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,7 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

31 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Savolax i genomsnitt 1,6 nätter (+0,0) och utländska besökare 3,4 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 25 procent

Totalt 291 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,8 procent.

  • Vaalimaa: 85 500 (+21,9 %)
  • Nuijamaa: 106 000 (+30,6 %)
  • Imatra: 55 800 (+29,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 19 600 (+30,1 %)
  • Niirala: 25 700 (+20,4 %)
  • Vartius: 9 200 (+3,5 %)
  • Kuusamo: 720 (+11,7 %)
  • Salla: 4 000 (+14,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 000 (+5,6 %)

Ryska visumansökningar ökade med nio procent

Det gjordes totalt 37 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 3,3 miljoner euro (+221 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 1,1 %
Revpar (Registrerade) 41 € 2,2 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

46 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 500 rum (+94)
6 300 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 41,2 % (+0,1)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 30,0 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north savonia + nyckelord"

Google söker efter "north savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa