Norra Savonien
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Norra Savolax: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 53 000
3 %
ikon: finland 49 700
6 %
ikon: foreign 3 300
22 %
Topp 3:
Kina
630
33 %
Ryssland
610
20 %
Estland
260
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 35 500
8 %
ikon: finland 34 200
11 %
ikon: foreign 1 300
31 %
Topp 3:
Ryssland
300
18 %
Sverige
163
1 %
Estland
115
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj. €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,00 €
1,90 €
Rum
104,80 €
6,60 €
RevPAR
46,00 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 43
0 %
ikon: room 2 500
7 %
ikon: bed 6 200
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,2 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 78 mm
53 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under november 2019 registrerades 53 000 bäddnätter i Norra Savolax (+3,4 %), av vilka 49 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (630 nights).

29 600 nights (+11,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 400 nights (-5,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 709 000 bäddnätter (+2,9 %) för inhemska besökare och 99 400 (+2,9 %) för utlänningar i Norra Savolax, sammanlagt 808 000 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Norra Savolax av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,5 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

35 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norra Savolax i genomsnitt 1,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 16 procent

Totalt 289 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,3 procent.

  • Vaalimaa: 74 800 (+12,0 %)
  • Nuijamaa: 119 000 (+20,8 %)
  • Imatra: 54 300 (+17,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 700 (+28,0 %)
  • Niirala: 23 500 (+10,1 %)
  • Vartius: 8 900 (+4,4 %)
  • Kuusamo: 530 (+41,1 %)
  • Salla: 3 700 (+11,1 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 300 (+30,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med sex procent

Det gjordes totalt 55 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 76,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 3,4 miljoner euro (+209 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 42,4 miljoner euro och den ökade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 6,7 % 100 € 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € 2,9 % 52 € 4,9 %
Revpar (Registrerade) 46 € -1,1 % 50 € 12,3 % 

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

43 inkvarteringsanläggningar (+0)
2 500 rum (+157)
6 200 bäddar (+320)

Rumsbeläggning 43,9 % (-3,5)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 28,4 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "north savonia + nyckelord"

Google söker efter "north savonia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa