Norge
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Norge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3,1 mn
16 %
ikon: norway 2,3 mn
6 %
ikon: foreign 755 000
67 %
ikon: star 1,6 mn
23 %
ikon: norway 1,2 mn
10 %
ikon: foreign 399 000
96 %
Genomsnittliga priser:
Natt
658,00 kr
115,00 kr
Rum
1 229,50 kr
166,50 kr
RevPAR
616,00 kr
146,90 kr
ikon: establishment 2 500
2 %
ikon: room 109 000
6 %
ikon: bed 268 000
6 %
ikon: room 50 %
14 %
ikon: bed 28 %
14 %
ikon: Instagram följare 3 600
-1 %
ikon: Facebook följare 840
-1 %
ikon: Twitter följare 720
0 %
ikon: Tiktok följare 163

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent (september)

Under september 2022 upptecknades 3,1 miljoner registrerade gästnätter i Norge (+16,1 %), var av 2,3 miljoner nätter utnyttjades av inhemska besökare och 755 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 67 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med september förra året.

1,1 miljoner nights (+17,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 774 000 nights (+15,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 21,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,3 %) för inhemska besökare och 8,7 miljoner (+249,0 %) för utländska besökare i Norge, de vill säga sammanlagt 30,0 miljoner (+39,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

1,6 miljoner turister som ankommit till registrerat inkvartering (september)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 75,5 procent inhemska och 24,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norge i genomsnitt 1,9 nätter (-0,08) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljarder kronor (september)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 2,0 miljarder kronor (+581,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 14,7 miljarder kronor, vilket innebär att det ökade med 6,5 miljarder euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 15,7 % 1 200 kr 11,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 kr 21,2 % 490 kr 28,4 %
Revpar (Registrerade) 620 kr 31,3 % 510 kr 53,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (september)

Registrerad inkvartering

2 500 inkvarteringsanläggningar (+51)
109 000 rum (+6 200)
268 000 bäddar (+15 300)

Rumsbeläggning 50,1 % (+6,0)
Osålda rum 54 300
Bädd beläggning 27,8 % (+3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående