Norge
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2022

Norge: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter (Maj)
ikon: star 2,9 mn
88 %
ikon: norway 2,3 mn
56 %
ikon: foreign 663 000
546 %
Besökare ikon
Besökare (Maj)
ikon: star 1,5 mn
135 %
ikon: norway 1,1 mn
91 %
ikon: foreign 331 000
992 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Maj)
ikon: star 1,7 md kr
199 %
Genomsnittliga priser:
Natt
569,20 kr
211,20 kr
Rum
1 187,00 kr
225,00 kr
RevPAR
641,00 kr
371,60 kr
Kapacitet ikon
Kapacitet (Maj)
ikon: establishment 2 400
12 %
ikon: room 104 000
20 %
ikon: bed 255 000
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Maj)
ikon: room 54 %
93 %
ikon: bed 36 %
100 %

Registrerade gästnätter ökade med 88 procent (Maj)

Under maj 2022 upptecknades 2,9 miljoner registrerade gästnätter i Norge (+88,1 %), var av 2,3 miljoner nätter utnyttjades av inhemska besökare och 663 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 56 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 550 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 88 procent i jämförelse med maj förra året.

955 000 nights (+141,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 734 000 nights (+107,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 8,2 miljoner registrerade gästnätter (+78,5 %) för inhemska besökare och 2,4 miljoner (+369,5 %) för utländska besökare i Norge, de vill säga sammanlagt 10,6 miljoner (+107,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

1,5 miljoner turister som ankommit till registrerat inkvartering (Maj)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 135 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 77,3 procent inhemska och 22,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Norge i genomsnitt 2,0 nätter (-0,46) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljarder kronor (Maj)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 1,7 miljarder kronor (+1,1 miljarder).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 5,9 miljarder kronor, vilket innebär att det ökade med 3,8 miljarder euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 kr 23,4 % 1 100 kr 21,0 %
Revpar (Registrerade) 640 kr 138,0 % 470 kr 111,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 kr 59,0 % 560 kr 30,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Maj)

Registrerad inkvartering

2 400 inkvarteringsanläggningar (+270)
104 000 rum (+17 000)
255 000 bäddar (+35 100)

Rumsbeläggning 54,0 % (+26)
Osålda rum 47 700
Bädd beläggning 36,0 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående