Nybro
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nybro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 320
2 %
ikon: sweden 310
4 %
ikon: foreign 11
35 %
Topp 3:
Tyskland
6,0
200 %
Norge
1,0
Förenta Staterna
1,0
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 181
2 %
ikon: sweden 177
1 %
ikon: foreign 4,0
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 127 000 SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
397,00 SEK
52,40 SEK
Rum
841,30 SEK
90,00 SEK
RevPAR
77,30 SEK
8,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 53
0 %
ikon: bed 126
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,09
24 %
ikon: bed 0,08
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under mars 2020 registrerades 320 bäddnätter i Nybro (+1,6 %), av vilka 310 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (6,0 nights).

59 rooms (+0,0 %) bokades av fritidsresenärer och 92 rooms (-1,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 700 bäddnätter (-11,0 %) för inhemska besökare och 33 (-23,3 %) för utlänningar i Nybro, sammanlagt 740 (-11,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nybro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

181 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nybro i genomsnitt 1,7 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,86).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 127 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 127 000 SEK (-14 500).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 310 000 SEK och den minskade med 97 100 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -9,7 % 870 SEK -2,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -11,7 % 420 SEK -13,8 %
Revpar (Registrerade) 77 SEK 11,8 % 66 SEK -9,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
53 rum (+0)
126 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 9,2 % (+1,8)
Osålda rum 48
Bädd beläggning 8,2 % (+0,44)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nybro + nyckelord"

Google söker efter "nybro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa