Nybro
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nybro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 270
ikon: sweden 240
ikon: foreign 28
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 153
ikon: sweden 141
ikon: foreign 12
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 106 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
393,30 SEK
Rum
923,40 SEK
RevPAR
69,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
50 %
ikon: room 53
ikon: bed 126

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

270 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 270 bäddnätter i Nybro, av vilka 240 nätter nyttjades av inhemska besökare och 28 av utländska besökare.

58 rooms bokades av fritidsresenärer och 57 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 17 000 bäddnätter för inhemska besökare och 3 900 för utlänningar i Nybro, sammanlagt 20 900 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nybro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

153 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 92,2 procent inhemska och 7,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nybro i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 2,3 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 106 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 106 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 920 SEK 1 100 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 250 SEK
Revpar (Registrerade) 70 SEK 220 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
53 rum
126 bäddar

Rumsbeläggning 7,6 %
Osålda rum 49
Bädd beläggning 7,5 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nybro + nyckelord"

Google söker efter "nybro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa