Nybro
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nybro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 500
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 290
Topp 3:
Polen
177
Tyskland
73
Danmark
14
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
ikon: sweden 580
ikon: foreign 79
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 427 000
Genomsnittliga priser:
Natt
290,10 SEK
Rum
913,80 SEK
RevPAR
209,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 68
224 %
ikon: bed 176
32 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Nybro, av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (177 nights).

220 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 15 700 bäddnätter för inhemska besökare och 3 400 för utlänningar i Nybro, sammanlagt 19 000 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nybro av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 88,1 procent inhemska och 11,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nybro i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 3,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 427 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 427 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 1 200 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 240 SEK
Revpar (Registrerade) 210 SEK 240 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
68 rum (+47)
176 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 22,9 %
Osålda rum 52
Bädd beläggning 27,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa