Nyköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nyköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 900
1 %
ikon: sweden 18 700
16 %
ikon: foreign 7 200
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 400
3 %
ikon: sweden 13 500
18 %
ikon: foreign 4 900
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,0 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
539,30 SEK
27,20 SEK
Rum
869,60 SEK
32,40 SEK
RevPAR
505,40 SEK
34,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
7 %
ikon: room 940
10 %
ikon: bed 2 000
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 25 900 bäddnätter i Nyköping (-1,3 %), av vilka 18 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

8 300 rooms (+24,1 %) bokades av fritidsresenärer och 7 700 rooms (-5,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 211 000 bäddnätter (-6,4 %) för inhemska besökare och 56 700 (+75,7 %) för utlänningar i Nyköping, sammanlagt 267 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyköping av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

18 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,3 procent inhemska och 26,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyköping i genomsnitt 1,4 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 14,0 miljoner SEK (+528 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 107,8 miljoner SEK och den ökade med 920 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -3,6 % 860 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 5,3 % 400 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK -6,3 % 430 SEK -8,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-2)
940 rum (+84)
2 000 bäddar (-60)

Rumsbeläggning 58,1 % (-1,7)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 43,3 % (+0,26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,66/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa