Nyköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 600
51 %
ikon: sweden 8 900
49 %
ikon: foreign 1 700
58 %
Topp 3:
Förenta Staterna
157
36 %
Storbritannien
126
38 %
Tyskland
118
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
57 %
ikon: sweden 5 000
55 %
ikon: foreign 1 000
66 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,4 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
506,60 SEK
52,00 SEK
Rum
860,00 SEK
44,70 SEK
RevPAR
201,00 SEK
143,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
8 %
ikon: room 910
2 %
ikon: bed 2 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
45 %
ikon: bed 0,18
47 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

10 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 10 600 bäddnätter i Nyköping (-50,6 %), av vilka 8 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (157 nights).

2 300 rooms (-54,5 %) bokades av fritidsresenärer och 3 900 rooms (-43,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 36 300 bäddnätter (-20,6 %) för inhemska besökare och 6 400 (-31,8 %) för utlänningar i Nyköping, sammanlagt 42 600 (-22,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyköping av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 57 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,1 procent inhemska och 16,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyköping i genomsnitt 1,8 nätter (+0,2) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,4 miljoner SEK (-4,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 20,3 miljoner SEK och den minskade med 4,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK 5,5 % 820 SEK 3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK 11,4 % 480 SEK 7,8 %
Revpar (Registrerade) 200 SEK -41,6 % 260 SEK -15,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-2)
910 rum (-17)
2 000 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 23,4 % (-19)
Osålda rum 700
Bädd beläggning 18,5 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nyköping + nyckelord"

Google söker efter "nyköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,47/10 (-0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa