Nyköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 900
2 %
ikon: sweden 14 600
14 %
ikon: foreign 3 300
160 %
Topp 3:
Förenta Staterna
320
70 %
Kina
250
130 %
Storbritannien
119
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 800
3 %
ikon: sweden 10 300
17 %
ikon: foreign 2 500
189 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 milj. SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
441,40 SEK
7,50 SEK
Rum
803,70 SEK
27,10 SEK
RevPAR
286,10 SEK
20,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
12 %
ikon: room 920
8 %
ikon: bed 2 000
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 900 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 17 900 bäddnätter i Nyköping (-2,0 %), av vilka 14 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 160 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (320 nights).

5 200 rooms (+20,5 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rooms (-11,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 262 000 bäddnätter (-9,3 %) för inhemska besökare och 71 700 (+84,5 %) för utlänningar i Nyköping, sammanlagt 333 000 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nyköping av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

12 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,3 procent inhemska och 19,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nyköping i genomsnitt 1,4 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,9 miljoner SEK (-23 100).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 144,0 miljoner SEK och den ökade med 648 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK -3,3 % 870 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 1,7 % 430 SEK -1,4 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK -6,8 % 430 SEK -8,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (-3)
920 rum (+66)
2 000 bäddar (-87)

Rumsbeläggning 35,6 % (-1,3)
Osålda rum 590
Bädd beläggning 30,2 % (+0,43)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nyköping + nyckelord"

Google söker efter "nyköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,62/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa