Nynäshamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nynäshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
2 %
ikon: sweden 3 900
11 %
ikon: foreign 500
49 %
Topp 3:
Polen
154
70 %
Ryssland
66
3 %
Finland
31
158 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
6 %
ikon: sweden 2 400
6 %
ikon: foreign 158
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,8 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
651,20 SEK
80,60 SEK
Rum
1 017,10 SEK
63,70 SEK
RevPAR
327,10 SEK
38,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 310
9 %
ikon: bed 560
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 4 400 bäddnätter i Nynäshamn (-2,1 %), av vilka 3 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (154 nights).

1 000 rooms (+13,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+22,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 97 100 bäddnätter (+9,1 %) för inhemska besökare och 17 400 (+6,0 %) för utlänningar i Nynäshamn, sammanlagt 114 000 (+8,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nynäshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nynäshamn i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,1 nätter (-3,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,8 miljoner SEK (+298 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 56,1 miljoner SEK och den ökade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -5,9 % 1 000 SEK -3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 14,1 %  490 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -10,5 %  520 SEK 13,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (+26)
560 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 32,2 % (-1,6)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 27,3 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nynäshamn + nyckelord"

Google söker efter "nynäshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa