Nynäshamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Nynäshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 200
3 %
ikon: sweden 7 300
2 %
ikon: foreign 910
33 %
Topp 3:
Polen
300
6 %
Tyskland
165
92 %
Ryssland
63
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
3 %
ikon: sweden 4 700
3 %
ikon: foreign 310
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,4 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
653,80 SEK
29,80 SEK
Rum
1 041,10 SEK
31,60 SEK
RevPAR
593,40 SEK
72,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 310
9 %
ikon: bed 560
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 200 bäddnätter i Nynäshamn (-3,4 %), av vilka 7 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 910 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 33 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (300 nights).

1 600 rooms (-5,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rooms (+9,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 81 100 bäddnätter (+8,0 %) för inhemska besökare och 15 600 (+20,9 %) för utlänningar i Nynäshamn, sammanlagt 96 800 (+9,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nynäshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nynäshamn i genomsnitt 1,6 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,9 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,4 miljoner SEK (+62 100).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 44,7 miljoner SEK och den ökade med 5,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -2,9 % 1 000 SEK -1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 4,8 % 460 SEK 3,8 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK -10,9 %  560 SEK 20,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
310 rum (+26)
560 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 57,0 % (-5,1)
Osålda rum 133
Bädd beläggning 49,7 % (-0,07)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,34/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Navigera

föregående
nästa