Nynäshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nynäshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
39 %
ikon: sweden 4 000
28 %
ikon: foreign 450
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
28 %
ikon: sweden 1 900
25 %
ikon: foreign 131
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
549,30 SEK
51,20 SEK
Rum
861,20 SEK
7,40 SEK
RevPAR
268,20 SEK
241,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 300
0 %
ikon: bed 550
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
47 %
ikon: bed 0,27
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 400 bäddnätter i Nynäshamn (-39,0 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 450 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

810 rooms (-28,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-48,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 13 500 bäddnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 1 400 (-64,8 %) för utlänningar i Nynäshamn, sammanlagt 14 900 (-16,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Nynäshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Nynäshamn i genomsnitt 2,1 nätter (-0,07) och utländska besökare 3,4 nätter (-2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,4 miljoner SEK (-1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,3 miljoner SEK och den minskade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -0,9 % 910 SEK 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -8,5 % 560 SEK -4,1 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -47,4 % 310 SEK -24,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (+1)
550 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 31,1 % (-28)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 26,6 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "nynäshamn + nyckelord"

Google söker efter "nynäshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,56/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Trafa

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa