Ockelbo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ockelbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
30 %
ikon: sweden 1 300
31 %
ikon: foreign 40
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 550
30 %
ikon: sweden 530
31 %
ikon: foreign 20
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 226 000 SEK
117 %
Genomsnittliga priser:
Natt
167,40 SEK
113,60 SEK
Rum
1 344,10 SEK
89,60 SEK
RevPAR
396,20 SEK
202,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 19
217 %
ikon: bed 38
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 49 mm
22 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 300 bäddnätter i Ockelbo (-30,4 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 40 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter ökade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets september.

49 rooms (+48,5 %) bokades av fritidsresenärer och 119 rooms (+138,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 37 700 bäddnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 1 900 (+338,2 %) för utlänningar i Ockelbo, sammanlagt 39 600 (+13,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ockelbo av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

550 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ockelbo i genomsnitt 2,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 226 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 226 000 SEK (+122 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 3,5 miljoner SEK och den ökade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 7,1 % 1 500 SEK -31,0 % 
Revpar (Registrerade) 400 SEK -33,8 %  630 SEK -28,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 167 SEK 211,4 %  90 SEK 147,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
19 rum (+13)
38 bäddar (-23)

Rumsbeläggning 29,5 % (-18)
Osålda rum 13
Bädd beläggning 118,3 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ockelbo + nyckelord"

Google söker efter "ockelbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa