Ockelbo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ockelbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
18 %
ikon: sweden 1 300
18 %
ikon: foreign 6,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 370
26 %
ikon: sweden 370
26 %
ikon: foreign 3,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 139 000 SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
108,60 SEK
6,50 SEK
Rum
1 108,00 SEK
132,20 SEK
RevPAR
235,20 SEK
74,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 19
0 %
ikon: bed 38
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
15 %
ikon: bed 1,1
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 29 mm
38 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Ockelbo (-17,8 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6,0 av utländska besökare.

43 rooms (-48,2 %) bokades av fritidsresenärer och 82 rooms (+34,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 800 bäddnätter (-20,7 %) för inhemska besökare och 29 (-85,4 %) för utlänningar i Ockelbo, sammanlagt 3 900 (-23,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ockelbo av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

370 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ockelbo i genomsnitt 3,4 nätter (+0,34) och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 139 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 139 000 SEK (-40 100).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 643 000 SEK och den ökade med 76 600 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -10,7 % 1 200 SEK 32,5 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -24,2 % 380 SEK 9,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 109 SEK -5,7 % 167 SEK 47,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
19 rum (+0)
38 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 21,2 % (-3,8)
Osålda rum 15
Bädd beläggning 108,2 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ockelbo + nyckelord"

Google söker efter "ockelbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa