Ockelbo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ockelbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 200
1 %
ikon: sweden 1 100
5 %
ikon: foreign 43
975 %
Topp 3:
Polen
30
Rumänien
9,0
Tyskland
4,0
ikon: star 350
46 %
ikon: sweden 340
43 %
ikon: foreign 9,0
350 %
Genomsnittliga priser:
Natt
166,80 SEK
10,00 SEK
Rum
1 456,30 SEK
1 377,10 SEK
RevPAR
282,80 SEK
85,00 SEK
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 23
21 %
ikon: bed 46
21 %
ikon: room 19 %
50 %
ikon: bed 85 %
19 %
ikon: nederbörd 27 mm
11 mm

1 200 registrerade gästnätter

Under november 2021 upptecknades 1 200 registrerade gästnätter i Ockelbo (-1,3 %), var av 1 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 43 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med fem procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 980 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (30 nights).

65 rum (+170,8 %) bokades av fritidsresenärer och 69 rum (+38,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 22 500 registrerade gästnätter (-40,5 %) för inhemska besökare och 730 (+24,6 %) för utländska besökare i Ockelbo, de vill säga sammanlagt 23 200 (-39,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ockelbo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

350 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 46 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ockelbo i genomsnitt 3,3 nätter (-1,6) och utländska besökare 4,8 nätter (+2,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 195 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 195 000 SEK (-14 500).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 3,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 961 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -48,6 % 1 800 SEK -25,1 %
Revpar (Registrerade) 280 SEK -23,1 % 560 SEK -29,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 167 SEK -5,7 % 163 SEK 31,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
23 rum (+4)
46 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 19,4 % (+6,4)
Osålda rum 19
Bädd beläggning 84,8 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa