Ockelbo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ockelbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 940
42 %
ikon: sweden 930
31 %
ikon: foreign 10
96 %
Topp 3:
Frankrike
10
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 280
16 %
ikon: sweden 280
14 %
ikon: foreign 5,0
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 116 000 SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
122,60 SEK
45,20 SEK
Rum
1 343,30 SEK
2 833,10 SEK
RevPAR
220,90 SEK
939,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 19
217 %
ikon: bed 38
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 46 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

940 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 940 bäddnätter i Ockelbo (-41,8 %), av vilka 930 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (10 nights).

36 rooms bokades av fritidsresenärer och 50 rooms (+66,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 41 100 bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 1 900 (+130,1 %) för utlänningar i Ockelbo, sammanlagt 43 100 (+8,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ockelbo av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

280 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ockelbo i genomsnitt 3,4 nätter (-0,86) och utländska besökare 2,0 nätter (-16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 116 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 116 000 SEK (-9 800).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 4,0 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -67,8 %  1 500 SEK -30,0 % 
Revpar (Registrerade) 220 SEK -81,0 %  550 SEK -35,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 123 SEK 58,5 %  93 SEK 135,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
19 rum (+13)
38 bäddar (-23)

Rumsbeläggning 16,4 % (-11)
Osålda rum 16
Bädd beläggning 90,1 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ockelbo + nyckelord"

Google söker efter "ockelbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa