Öckerö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Öckerö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
2 %
ikon: sweden 1 700
3 %
ikon: foreign 64
26 %
Topp 3:
Norge
34
0 %
Tyskland
6,0
77 %
Danmark
5,0
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 790
10 %
ikon: sweden 750
9 %
ikon: foreign 41
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 730 000 SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
423,20 SEK
32,60 SEK
Rum
960,00 SEK
377,40 SEK
RevPAR
342,50 SEK
326,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 71
78 %
ikon: bed 250
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under september 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Öckerö (+1,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 64 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (34 nights).

500 rooms (+44,3 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rooms (+12,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 15 700 bäddnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 1 300 (+5,0 %) för utlänningar i Öckerö, sammanlagt 17 000 (+7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Öckerö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

790 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Öckerö i genomsnitt 2,2 nätter (+0,25) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 730 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 730 000 SEK (-43 400).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 6,4 miljoner SEK och den ökade med 78 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK -28,2 %  920 SEK -28,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -7,1 % 380 SEK -5,9 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -48,8 %  340 SEK -43,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
71 rum (+31)
250 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 35,7 % (-14)
Osålda rum 46
Bädd beläggning 22,8 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "öckerö + nyckelord"

Google söker efter "öckerö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa