Öckerö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Öckerö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 880
9 %
ikon: sweden 860
7 %
ikon: foreign 18
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 290
11 %
ikon: sweden 280
7 %
ikon: foreign 9,0
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 248 000 SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
282,20 SEK
59,70 SEK
Rum
652,00 SEK
89,60 SEK
RevPAR
121,10 SEK
47,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
14 %
ikon: room 66
7 %
ikon: bed 240
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
18 %
ikon: bed 0,12
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

880 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 880 bäddnätter i Öckerö (-8,6 %), av vilka 860 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets mars.

210 rooms (+27,8 %) bokades av fritidsresenärer och 175 rooms (-38,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 2 500 bäddnätter (-2,3 %) för inhemska besökare och 110 (-73,0 %) för utlänningar i Öckerö, sammanlagt 2 600 (-11,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Öckerö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

290 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Öckerö i genomsnitt 3,0 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,42).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 248 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 248 000 SEK (-80 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 836 000 SEK och den minskade med 137 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 650 SEK -12,1 % 730 SEK 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK -17,5 % 320 SEK -2,4 %
Revpar (Registrerade) 121 SEK -28,0 % 136 SEK -21,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
66 rum (-5)
240 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 18,6 % (-4,1)
Osålda rum 54
Bädd beläggning 12,0 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "öckerö + nyckelord"

Google söker efter "öckerö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa