Öckerö
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Öckerö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 800
38 %
ikon: sweden 5 600
37 %
ikon: foreign 179
95 %
Topp 3:
Danmark
62
Tyskland
52
271 %
Norge
36
51 %
ikon: star 2 300
23 %
ikon: sweden 2 200
24 %
ikon: foreign 68
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
475,60 SEK
62,60 SEK
Rum
1 156,20 SEK
2,30 SEK
RevPAR
842,00 SEK
53,00 SEK
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 109
54 %
ikon: bed 300
21 %
ikon: room 73 %
7 %
ikon: bed 62 %
16 %

Registrerade gästnätter ökade med 38 procent

Under juli 2021 upptecknades 5 800 registrerade gästnätter i Öckerö (+38,3 %), var av 5 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 179 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 37 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 95 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 38 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (62 nights).

2 400 rum (+64,2 %) bokades av fritidsresenärer och 36 rum (-48,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 11 700 registrerade gästnätter (+24,1 %) för inhemska besökare och 440 (+85,5 %) för utländska besökare i Öckerö, de vill säga sammanlagt 12 100 (+25,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Öckerö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Öckerö i genomsnitt 2,5 nätter (+0,24) och utländska besökare 2,6 nätter (+1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,8 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 6,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 0,2 % 1 000 SEK 10,6 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK 6,7 % 270 SEK 12,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 15,2 % 500 SEK 36,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
109 rum (+38)
300 bäddar (+52)

Rumsbeläggning 72,8 % (+4,4)
Osålda rum 30
Bädd beläggning 62,3 % (+8,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa