Öckerö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Öckerö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 900
12 %
ikon: sweden 880
31 %
ikon: foreign 22
84 %
Topp 3:
Norge
14
22 %
Danmark
2,0
100 %
Förenta Staterna
1,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 260
13 %
ikon: sweden 240
10 %
ikon: foreign 15
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 271 000 SEK
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
301,90 SEK
110,80 SEK
Rum
737,90 SEK
232,30 SEK
RevPAR
123,00 SEK
170,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 71
78 %
ikon: bed 250
14 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under december 2019 registrerades 900 bäddnätter i Öckerö (+11,6 %), av vilka 880 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 31 procent och utländska bäddnätter minskade med 84 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (14 nights).

280 rooms (+18,5 %) bokades av fritidsresenärer och 83 rooms (-18,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 18 800 bäddnätter (+6,9 %) för inhemska besökare och 1 400 (-3,6 %) för utlänningar i Öckerö, sammanlagt 20 200 (+6,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Öckerö av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

260 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,2 procent inhemska och 5,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Öckerö i genomsnitt 3,6 nätter (+1,1) och utländska besökare 1,5 nätter (-3,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 271 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 271 000 SEK (-61 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 7,5 miljoner SEK och den minskade med 240 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 740 SEK -23,9 %  900 SEK -27,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -26,8 %  370 SEK -8,6 %
Revpar (Registrerade) 123 SEK -58,1 %  300 SEK -46,1 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
71 rum (+31)
250 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 16,7 % (-14)
Osålda rum 59
Bädd beläggning 11,5 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "öckerö + nyckelord"

Google söker efter "öckerö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa