Ödeshög
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ödeshög: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 380
ikon: sweden 380
ikon: foreign 0,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 220
ikon: sweden 220
ikon: foreign 0,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 212 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
557,70 SEK
Rum
872,20 SEK
RevPAR
48,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
50 %
ikon: room 150
ikon: bed 340
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,06
ikon: bed 0,04
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 36 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

380 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 380 bäddnätter i Ödeshög, av vilka 380 nätter nyttjades av inhemska besökare och 0,0 av utländska besökare.

230 rooms bokades av fritidsresenärer och 14 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ödeshög av det totala antalet bäddnätter var 0,0 %, av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

220 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 100,0 procent inhemska och 0,0 procent från utlandet.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 212 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 212 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 48 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
150 rum
340 bäddar

Rumsbeläggning 5,5 %
Osålda rum 142
Bädd beläggning 3,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ödeshög + nyckelord"

Google söker efter "ödeshög" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa