Ödeshög
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ödeshög: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 1 200
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 8,0
Topp 3:
Danmark
2,0
Estland
2,0
Förenta Staterna
2,0
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 850
ikon: sweden 840
ikon: foreign 8,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 867 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
694,40 SEK
Rum
973,80 SEK
RevPAR
282,20 SEK
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 60 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Ödeshög, av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8,0 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (2,0 nights).

650 rooms bokades av fritidsresenärer och 240 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

850 turister som ankommit till inkvartering (november)

Av alla ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ödeshög i genomsnitt 1,5 nätter och utländska besökare 1,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 867 000 SEK (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 867 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 280 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ödeshög + nyckelord"

Google söker efter "ödeshög" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa