Ödeshög
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ödeshög: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 400
17 %
ikon: sweden 3 300
14 %
ikon: foreign 62
71 %
Topp 3:
Tyskland
46
667 %
Danmark
6,0
97 %
Polen
3,0
ikon: star 3 100
18 %
ikon: sweden 3 100
15 %
ikon: foreign 49
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
816,80 SEK
71,10 SEK
Rum
1 341,60 SEK
69,10 SEK
RevPAR
667,40 SEK
67,80 SEK
ikon: room 50 %
14 %
ikon: bed 38 %
18 %

3 400 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2022 upptecknades 3 400 registrerade gästnätter i Ödeshög (-16,7 %), var av 3 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 62 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 71 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 17 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (46 nights).

1 800 rum (-23,3 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rum (+610,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

3 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ödeshög i genomsnitt 1,1 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,3 nätter (+0,14).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner kronor (augusti)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 2,8 miljoner kronor (-263 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 5,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 820 SEK 9,5 % SEK
Revpar (Registrerade) 670 SEK -9,2 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 51,2 % (+5,9)
Bädd beläggning 38,6 % (+6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa