Olofström
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Olofström: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
72 %
ikon: sweden 1 100
70 %
ikon: foreign 61
87 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
67 %
ikon: sweden 480
63 %
ikon: foreign 32
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 639 000 SEK
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
533,60 SEK
229,30 SEK
Rum
1 270,90 SEK
307,30 SEK
RevPAR
187,50 SEK
205,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 111
4 %
ikon: bed 197
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
41 %
ikon: bed 0,2
75 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 29 mm
65 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 200 bäddnätter i Olofström (-72,0 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 61 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 70 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 72 procent jämfört med förra årets mars.

230 rooms (+12,7 %) bokades av fritidsresenärer och 270 rooms (-56,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 300 bäddnätter för inhemska besökare och 500 för utlänningar i Olofström, sammanlagt 3 800 nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Olofström av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 67 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Olofström i genomsnitt 2,4 nätter (-0,59) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 639 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 639 000 SEK (-663 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -19,5 % 1 200 SEK
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK 75,4 % 540 SEK
Revpar (Registrerade) 187 SEK -52,2 % 210 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
111 rum (+4)
197 bäddar (+22)

Rumsbeläggning 14,8 % (-10)
Osålda rum 95
Bädd beläggning 19,8 % (-59)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "olofström + nyckelord"

Google söker efter "olofström" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa