Olofström
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Olofström: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 100
ikon: sweden 1 100
ikon: foreign 57
Topp 3:
Tyskland
8,0
Nederländerna
8,0
Storbritannien
6,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 550
ikon: sweden 520
ikon: foreign 29
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 770 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
691,00 SEK
Rum
1 326,10 SEK
RevPAR
236,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 107
0 %
ikon: bed 175
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 73 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 100 bäddnätter i Olofström, av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 57 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (8,0 nights).

240 rooms bokades av fritidsresenärer och 340 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Olofström av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

550 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Olofström i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 770 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 770 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 240 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
107 rum (+0)
175 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 17,8 %
Osålda rum 88
Bädd beläggning 21,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "olofström + nyckelord"

Google söker efter "olofström" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa