Olofström
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Olofström: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
ikon: sweden 2 500
ikon: foreign 590
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
ikon: sweden 1 200
ikon: foreign 340
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj.
Genomsnittliga priser:
Natt
511,20 SEK
Rum
1 272,40 SEK
RevPAR
477,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 111
0 %
ikon: bed 197
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 70 mm
29 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 3 100 bäddnätter i Olofström, av vilka 2 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare.

190 rooms bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Olofström av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 78,8 procent inhemska och 21,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Olofström i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 1,8 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,6 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 480 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
111 rum (+0)
197 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 37,5 %
Osålda rum 69
Bädd beläggning 52,7 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa