Olofström
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Olofström: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 500
44 %
ikon: sweden 4 000
18 %
ikon: foreign 1 500
258 %
Topp 3:
Danmark
1 100
432 %
Tyskland
140
37 %
Polen
69
2 200 %
ikon: star 2 700
34 %
ikon: sweden 2 000
11 %
ikon: foreign 700
221 %
Genomsnittliga priser:
Natt
185,90 SEK
256,10 SEK
Rum
2 522,40 SEK
1 323,50 SEK
RevPAR
546,50 SEK
28,00 SEK
ikon: room 22 %
50 %
ikon: bed 167 %
152 %
ikon: nederbörd 71 mm
36 mm

Registrerade gästnätter ökade med 44 procent (september)

Under september 2021 upptecknades 5 500 registrerade gästnätter i Olofström (+43,8 %), var av 4 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 260 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 44 procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (1 100 nights).

33 rum (-94,5 %) bokades av fritidsresenärer och 370 rum (-54,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

2 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (september)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,8 procent inhemska och 26,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Olofström i genomsnitt 2,0 nätter (+0,11) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,22).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK (september)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK (-664 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 500 SEK 110,4 % SEK
Revpar (Registrerade) 550 SEK 5,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 186 SEK -57,9 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-2)

Rumsbeläggning 25,0 % (-13)
Bädd beläggning 33,9 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa