Örebro Län
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Örebro Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 118 000
53 %
ikon: sweden 107 000
46 %
ikon: foreign 10 500
188 %
Topp 3:
Tyskland
2 100
145 %
Norge
2 000
1 195 %
Förenta Staterna
970
76 %
ikon: star 68 600
ikon: sweden 63 000
ikon: foreign 5 600
Genomsnittliga priser:
Natt
620,00 SEK
340,90 SEK
Rum
1 354,30 SEK
498,30 SEK
RevPAR
785,10 SEK
518,60 SEK
ikon: establishment 104
30 %
ikon: room 3 000
24 %
ikon: bed 6 400
1 %
ikon: room 58 %
86 %
ikon: bed 61 %
204 %

Registrerade gästnätter ökade med 53 procent

Under maj 2022 upptecknades 118 000 registrerade gästnätter i Örebro Län (+52,8 %), var av 107 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 10 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 188 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 53 procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (2 100 nights).

20 700 rum bokades av fritidsresenärer och 33 100 rum av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 314 000 registrerade gästnätter (+54,5 %) för inhemska besökare och 26 400 (+157,8 %) för utländska besökare i Örebro Län, de vill säga sammanlagt 340 000 (+59,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 5,4 miljoner registrerade gästnätter (+64,2 %) registrerades i hela landet, var av 4,4 miljoner nätter (+46,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 993 000 nätter (+241,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,2 % (-0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,4 % och utländska gästnätter 1,1 %.

68 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örebro Län i genomsnitt 1,7 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 72,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 72,9 miljoner SEK (+51,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 214,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 134,0 miljoner SEK i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 58,2 % 1 200 SEK 46,2 %
Revpar (Registrerade) 790 SEK 194,6 % 490 SEK 130,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 620 SEK 122,1 % 630 SEK 66,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

104 inkvarteringsanläggningar (+24)
3 000 rum (+580)
6 400 bäddar (+53)

Rumsbeläggning 58,0 % (+27)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 61,3 % (+41)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa