Örebro Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Örebro Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 55 800
0 %
ikon: sweden 51 800
4 %
ikon: foreign 4 000
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 30,7 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
550,50 SEK
15,70 SEK
Rum
914,00 SEK
31,00 SEK
RevPAR
387,10 SEK
4,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 71
5 %
ikon: room 2 500
4 %
ikon: bed 5 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,42
4 %
ikon: bed 0,28
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

55 800 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 55 800 bäddnätter i Örebro Län (+0,2 %), av vilka 51 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 30 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med mindre än en procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro Län av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,7 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 30,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 30,7 miljoner SEK (+924 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 2,9 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

71 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 500 rum (+103)
5 800 bäddar (+67)

Rumsbeläggning 42,3 % (-2,0)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 27,7 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örebro county + nyckelord"

Google söker efter "örebro county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa