Örebro Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Örebro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 179 000
0 %
ikon: sweden 134 000
4 %
ikon: foreign 45 500
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 50,5 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
281,90 SEK
26,30 SEK
Rum
908,00 SEK
52,00 SEK
RevPAR
589,80 SEK
64,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 83
2 %
ikon: room 2 600
6 %
ikon: bed 6 300
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

179 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 179 000 bäddnätter i Region Örebro (-0,2 %), av vilka 134 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 45 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 771 000 bed nights (+5,0 %) för inhemska besökare och 225 000 (-10,9 %) för utlänningar i Region Örebro, sammanlagt 996 000 (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Örebro av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 50,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 50,5 miljoner SEK (+4,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 319,9 miljoner SEK och den ökade med 25,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 6,1 % 900 SEK 3,3 %
Revpar (Registrerade) 590 SEK 12,2 %  500 SEK 7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 280 SEK 10,3 %  320 SEK 7,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

83 inkvarteringsanläggningar (-2)
2 600 rum (+134)
6 300 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 65,0 % (+3,5)
Osålda rum 900
Bädd beläggning 49,5 % (+2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa