Örebro Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Örebro Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 26 000
68 %
ikon: sweden 24 800
66 %
ikon: foreign 1 200
87 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,1 milj. SEK
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
386,80 SEK
95,00 SEK
Rum
805,00 SEK
153,00 SEK
RevPAR
142,10 SEK
373,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
5 %
ikon: room 2 300
9 %
ikon: bed 5 400
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
67 %
ikon: bed 0,1
73 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 26 000 bäddnätter i Örebro Län (-68,5 %), av vilka 24 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 66 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 68 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 170 000 bäddnätter (-29,1 %) för inhemska besökare och 13 300 (-54,2 %) för utlänningar i Örebro Län, sammanlagt 183 000 (-31,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro Län av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 10,1 miljoner SEK (-29,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 95,4 miljoner SEK och den minskade med 43,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -16,0 % 910 SEK -1,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK -19,7 % 520 SEK 1,0 %
Revpar (Registrerade) 142 SEK -72,4 % 310 SEK -31,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 300 rum (-230)
5 400 bäddar (-490)

Rumsbeläggning 17,7 % (-36)
Osålda rum 1 900
Bädd beläggning 10,1 % (-28)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örebro county + nyckelord"

Google söker efter "örebro county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa