Örebro Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Örebro Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 71 600
3 %
ikon: sweden 66 200
2 %
ikon: foreign 5 400
39 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 42,2 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
588,70 SEK
31,20 SEK
Rum
956,00 SEK
39,00 SEK
RevPAR
533,10 SEK
12,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 73
5 %
ikon: room 2 600
4 %
ikon: bed 6 000
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

71 600 registrerade bäddnätter

Under november 2019 registrerades 71 600 bäddnätter i Örebro Län (-2,9 %), av vilka 66 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 985 000 bäddnätter (+3,7 %) för inhemska besökare och 253 000 (-12,8 %) för utlänningar i Örebro Län, sammanlagt 1,2 miljoner (-0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro Län av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 42,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 42,2 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 455,8 miljoner SEK och den ökade med 21,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 4,3 % 920 SEK 2,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 5,6 % 370 SEK 5,1 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK 2,4 % 520 SEK 4,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

73 inkvarteringsanläggningar (-4)
2 600 rum (+94)
6 000 bäddar (-67)

Rumsbeläggning 55,8 % (-1,0)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 36,0 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örebro county + nyckelord"

Google söker efter "örebro county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa