Örebro
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Örebro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 400
4 %
ikon: sweden 35 900
9 %
ikon: foreign 3 500
31 %
Topp 3:
Norge
550
4 %
Förenta Staterna
530
17 %
Tyskland
230
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 26 200
9 %
ikon: sweden 24 400
11 %
ikon: foreign 1 800
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 22,1 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
561,60 SEK
29,50 SEK
Rum
979,00 SEK
13,70 SEK
RevPAR
475,10 SEK
7,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
3 %
ikon: room 1 600
5 %
ikon: bed 3 000
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,7 °C
2,5 °C
ikon: nederbörd 90 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 39 400 bäddnätter i Örebro (+3,8 %), av vilka 35 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (550 nights).

8 300 rooms (+14,4 %) bokades av fritidsresenärer och 14 300 rooms (+4,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 587 000 bäddnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 152 000 (-15,3 %) för utlänningar i Örebro, sammanlagt 739 000 (-0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

26 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örebro i genomsnitt 1,5 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 22,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 22,1 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 397,1 miljoner SEK och den ökade med 46,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 1,4 % 1 100 SEK 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 5,5 % 540 SEK 13,8 % 
Revpar (Registrerade) 480 SEK -1,5 % 710 SEK 6,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 600 rum (+69)
3 000 bäddar (-142)

Rumsbeläggning 48,5 % (-1,4)
Osålda rum 810
Bädd beläggning 44,0 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örebro + nyckelord"

Google söker efter "örebro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,21/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa