Örebro
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Örebro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 900
51 %
ikon: sweden 22 500
47 %
ikon: foreign 1 300
77 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 000
50 %
ikon: sweden 14 200
48 %
ikon: foreign 750
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18,9 milj. SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
792,80 SEK
116,70 SEK
Rum
1 211,40 SEK
124,20 SEK
RevPAR
411,60 SEK
293,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
4 %
ikon: room 1 600
2 %
ikon: bed 3 000
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
48 %
ikon: bed 0,27
50 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 43 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

23 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 23 900 bäddnätter i Örebro (-51,1 %), av vilka 22 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets mars.

4 300 rooms (-56,9 %) bokades av fritidsresenärer och 11 400 rooms (-44,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 101 000 bäddnätter (-12,2 %) för inhemska besökare och 10 000 (-35,8 %) för utlänningar i Örebro, sammanlagt 111 000 (-15,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

15 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,0 procent inhemska och 5,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örebro i genomsnitt 1,6 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 18,9 miljoner SEK (-14,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 72,3 miljoner SEK och den minskade med 11,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 11,4 % 1 100 SEK 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK 17,3 % 650 SEK 2,1 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -41,6 % 520 SEK -15,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 600 rum (+29)
3 000 bäddar (+44)

Rumsbeläggning 34,0 % (-31)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 27,0 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örebro + nyckelord"

Google söker efter "örebro" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,0/10 (-0,08).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa