Örebro
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Örebro: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 51 500
5 %
ikon: sweden 43 400
4 %
ikon: foreign 8 100
13 %
Topp 3:
Kina
1 800
17 %
Norge
810
17 %
Förenta Staterna
720
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 32 000
2 %
ikon: sweden 26 800
1 %
ikon: foreign 5 200
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 36,3 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
705,70 SEK
48,60 SEK
Rum
1 098,50 SEK
40,90 SEK
RevPAR
777,90 SEK
45,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
6 %
ikon: room 1 600
4 %
ikon: bed 3 000
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,2 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 79 mm
0 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

51 500 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 51 500 bäddnätter i Örebro (-5,4 %), av vilka 43 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (1 800 nights).

10 900 rooms (-5,3 %) bokades av fritidsresenärer och 22 200 rooms (+11,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 457 000 bäddnätter (+4,9 %) för inhemska besökare och 138 000 (-13,0 %) för utlänningar i Örebro, sammanlagt 596 000 (+0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örebro av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

32 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,6 procent inhemska och 16,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örebro i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 36,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 36,3 miljoner SEK (+568 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 303,0 miljoner SEK och den ökade med 45,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -3,6 % 1 100 SEK 7,8 %
Revpar (Registrerade) 780 SEK -5,6 % 730 SEK 10,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 7,4 % 510 SEK 17,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 600 rum (+66)
3 000 bäddar (-159)

Rumsbeläggning 70,8 % (-1,5)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 56,2 % (-2,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa