Örkelljunga
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Örkelljunga: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
18 %
ikon: sweden 1 800
25 %
ikon: foreign 790
1 %
Topp 3:
Danmark
360
9 %
Tyskland
159
318 %
Slovak
67
2 133 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
20 %
ikon: sweden 820
29 %
ikon: foreign 300
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 702 000
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
269,90 SEK
2,40 SEK
Rum
798,10 SEK
3 381,20 SEK
RevPAR
227,00 SEK
1 893,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
29 %
ikon: room 103
636 %
ikon: bed 290
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 131 mm
63 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Örkelljunga (-18,2 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 790 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (360 nights).

790 rooms (+540,0 %) bokades av fritidsresenärer och 89 rooms (+6,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örkelljunga av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 73,0 procent inhemska och 27,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örkelljunga i genomsnitt 2,2 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,6 nätter (-0,58).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 702 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 702 000 SEK (-164 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK -80,9 %   SEK
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -0,9 %  SEK
Revpar (Registrerade) 230 SEK -89,3 %   SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
103 rum (+89)
290 bäddar (-56)

Rumsbeläggning 28,4 % (-22)
Osålda rum 74
Bädd beläggning 30,1 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa