Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 83 600
41 %
ikon: sweden 77 600
36 %
ikon: foreign 5 900
148 %
Topp 3:
Tyskland
1 800
281 %
Norge
1 300
1 403 %
Polen
420
796 %
ikon: star 42 900
55 %
ikon: sweden 39 700
49 %
ikon: foreign 3 200
238 %
Genomsnittliga priser:
Natt
336,20 SEK
38,40 SEK
Rum
1 442,90 SEK
175,10 SEK
RevPAR
1 123,90 SEK
192,30 SEK
ikon: establishment 38
3 %
ikon: room 820
18 %
ikon: bed 1 900
11 %
ikon: room 78 %
6 %
ikon: bed 159 %
18 %
ikon: nederbörd 65 mm
50 mm

Registrerade gästnätter ökade med 41 procent

Under juli 2021 upptecknades 83 600 registrerade gästnätter i Örnsköldsvik (+40,7 %), var av 77 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 148 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 41 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 800 nights).

13 000 rum (+31,3 %) bokades av fritidsresenärer och 6 400 rum (+59,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 147 000 registrerade gästnätter (+15,1 %) för inhemska besökare och 13 300 (+37,0 %) för utländska besökare i Örnsköldsvik, de vill säga sammanlagt 161 000 (+16,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,4 %.

42 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 55 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 2,0 nätter (-0,18) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,67).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 28,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 28,1 miljoner SEK (+10,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 61,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 6,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 13,8 % 1 000 SEK -2,0 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 20,6 % 400 SEK -1,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 340 SEK 12,9 % 380 SEK -4,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+1)
820 rum (+124)
1 900 bäddar (+180)

Rumsbeläggning 77,9 % (+4,4)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 158,5 % (+25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,88/10 (-0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa