Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 44 600
5 %
ikon: sweden 37 900
1 %
ikon: foreign 6 700
30 %
ikon: star 24 700
3 %
ikon: sweden 21 100
7 %
ikon: foreign 3 600
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
450,40 SEK
30,70 SEK
Rum
1 342,30 SEK
138,60 SEK
RevPAR
852,10 SEK
79,30 SEK
ikon: establishment 38
0 %
ikon: room 770
2 %
ikon: bed 1 600
1 %
ikon: room 63 %
1 %
ikon: bed 94 %
6 %

Registrerade gästnätter ökade med fem procent

Under augusti 2022 upptecknades 44 600 registrerade gästnätter i Örnsköldsvik (+4,9 %), var av 37 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 30 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med augusti förra året.

7 300 rum (-13,5 %) bokades av fritidsresenärer och 7 600 rum (+20,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 202 000 registrerade gästnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 36 100 (+95,4 %) för utländska besökare i Örnsköldsvik, de vill säga sammanlagt 238 000 (+17,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 8,8 miljoner registrerade gästnätter (+5,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,5 miljoner nätter (-4,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 2,3 miljoner nätter (+44,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,3 %.

24 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,4 procent inhemska och 14,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 1,8 nätter (+0,14) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,01).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,1 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 20,1 miljoner kronor (+2,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 114,2 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 38,1 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 11,5 % 1 200 SEK 8,5 %
Revpar (Registrerade) 850 SEK 10,3 % 640 SEK 43,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 7,3 % 480 SEK 28,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+0)
770 rum (+13)
1 600 bäddar (+23)

Rumsbeläggning 63,5 % (-0,72)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 93,5 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa