Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 600
14 %
ikon: sweden 19 100
15 %
ikon: foreign 2 600
6 %
Topp 3:
Polen
520
64 %
Finland
400
38 %
Tyskland
340
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 600
11 %
ikon: sweden 11 500
11 %
ikon: foreign 1 200
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,2 milj.
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
703,90 SEK
9,20 SEK
Rum
1 135,50 SEK
34,30 SEK
RevPAR
746,40 SEK
30,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 36
6 %
ikon: room 760
24 %
ikon: bed 1 600
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 80 mm
54 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under september 2019 registrerades 21 600 bäddnätter i Örnsköldsvik (+14,1 %), av vilka 19 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (520 nights).

3 500 rooms (+12,3 %) bokades av fritidsresenärer och 9 900 rooms (+21,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 209 000 bäddnätter (+19,6 %) för inhemska besökare och 35 500 (+0,7 %) för utlänningar i Örnsköldsvik, sammanlagt 245 000 (+16,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

12 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,6 procent inhemska och 9,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 15,2 miljoner SEK (+2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 111,6 miljoner SEK och den ökade med 21,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -2,9 % 1 100 SEK -2,7 %
Revpar (Registrerade) 750 SEK 4,3 % 630 SEK 13,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 1,3 % 460 SEK 6,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+2)
760 rum (+148)
1 600 bäddar (+95)

Rumsbeläggning 65,7 % (+4,5)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 51,5 % (+7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,14/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa