Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 700
5 %
ikon: sweden 11 900
5 %
ikon: foreign 870
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 000
4 %
ikon: sweden 8 500
5 %
ikon: foreign 540
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,4 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
584,10 SEK
10,10 SEK
Rum
972,30 SEK
129,80 SEK
RevPAR
379,60 SEK
71,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
4 %
ikon: room 730
27 %
ikon: bed 1 500
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 105 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 12 700 bäddnätter i Örnsköldsvik (+5,0 %), av vilka 11 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 870 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

3 200 rooms (+39,0 %) bokades av fritidsresenärer och 4 400 rooms (+5,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 251 000 bäddnätter (+17,7 %) för inhemska besökare och 39 000 (-0,1 %) för utlänningar i Örnsköldsvik, sammanlagt 290 000 (+15,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

9 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 1,4 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 7,4 miljoner SEK (+231 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 140,6 miljoner SEK och den ökade med 22,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -11,8 % 1 100 SEK -4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK -1,7 % 480 SEK 3,7 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -15,7 % 590 SEK 7,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+1)
730 rum (+155)
1 500 bäddar (+138)

Rumsbeläggning 39,0 % (-1,8)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 32,0 % (-0,23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örnsköldsvik + nyckelord"

Google söker efter "örnsköldsvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,04/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa