Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 400
34 %
ikon: sweden 8 400
35 %
ikon: foreign 1 000
29 %
Topp 3:
Polen
230
27 %
Finland
210
33 %
Storbritannien
109
25 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 600
53 %
ikon: sweden 4 300
52 %
ikon: foreign 250
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj. SEK
37 %
Genomsnittliga priser:
Natt
566,70 SEK
25,70 SEK
Rum
962,50 SEK
27,00 SEK
RevPAR
250,00 SEK
202,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
8 %
ikon: room 730
3 %
ikon: bed 1 600
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
46 %
ikon: bed 0,22
42 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 43 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 9 400 bäddnätter i Örnsköldsvik (-34,2 %), av vilka 8 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 34 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (230 nights).

1 700 rooms (-47,3 %) bokades av fritidsresenärer och 3 800 rooms (-34,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 34 300 bäddnätter (-7,8 %) för inhemska besökare och 4 300 (-4,8 %) för utlänningar i Örnsköldsvik, sammanlagt 38 700 (-7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

4 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 1,9 nätter (+0,52) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,3 miljoner SEK (-3,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 22,2 miljoner SEK och den minskade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 2,9 % 1 000 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK -4,3 % 570 SEK -5,2 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -44,7 % 370 SEK -19,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+2)
730 rum (+20)
1 600 bäddar (+162)

Rumsbeläggning 26,0 % (-22)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 21,7 % (-16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "örnsköldsvik + nyckelord"

Google söker efter "örnsköldsvik" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,02/10 (-0,38).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa