Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 59 400
15 %
ikon: sweden 57 000
3 %
ikon: foreign 2 400
79 %
ikon: star 27 600
23 %
ikon: sweden 26 700
14 %
ikon: foreign 940
80 %
Genomsnittliga priser:
Natt
297,80 SEK
24,40 SEK
Rum
1 267,70 SEK
22,00 SEK
RevPAR
931,60 SEK
53,30 SEK
ikon: establishment 37
5 %
ikon: room 690
11 %
ikon: bed 1 700
1 %
ikon: room 73 %
4 %
ikon: bed 134 %
7 %
ikon: nederbörd 115 mm
89 mm

59 400 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 59 400 registrerade gästnätter i Örnsköldsvik (-14,8 %), var av 57 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med tre procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 79 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 15 procent i jämförelse med juli förra året.

9 900 rum (-2,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rum (-21,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 128 000 registrerade gästnätter (-18,9 %) för inhemska besökare och 9 700 (-64,9 %) för utländska besökare i Örnsköldsvik, de vill säga sammanlagt 138 000 (-25,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,4 %.

27 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,6 procent inhemska och 3,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 2,1 nätter (+0,25) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,13).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 17,7 miljoner SEK (-1,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 55,0 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 27,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 1,8 % 1 000 SEK -4,7 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK 6,1 % 400 SEK -34,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK 8,9 % 400 SEK -10,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (-2)
690 rum (-82)
1 700 bäddar (-18)

Rumsbeläggning 73,5 % (+3,0)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 133,8 % (-9,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,02/10 (-1,2).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa