Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 28 900
26 %
ikon: sweden 26 200
22 %
ikon: foreign 2 700
77 %
ikon: star 14 100
32 %
ikon: sweden 12 700
24 %
ikon: foreign 1 300
234 %
Genomsnittliga priser:
Natt
382,00 SEK
28,30 SEK
Rum
1 040,60 SEK
54,70 SEK
RevPAR
464,90 SEK
39,70 SEK
ikon: establishment 38
0 %
ikon: room 820
17 %
ikon: bed 1 900
9 %
ikon: room 45 %
4 %
ikon: bed 57 %
0 %
ikon: nederbörd 108 mm
79 mm

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under juni 2021 upptecknades 28 900 registrerade gästnätter i Örnsköldsvik (+25,5 %), var av 26 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 22 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 77 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med juni förra året.

4 400 rum (+20,3 %) bokades av fritidsresenärer och 6 200 rum (+34,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 69 800 registrerade gästnätter (-1,8 %) för inhemska besökare och 7 400 (+0,8 %) för utländska besökare i Örnsköldsvik, de vill säga sammanlagt 77 200 (-1,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,6 %.

14 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 32 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 2,1 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 11,0 miljoner SEK (+2,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 33,0 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 4,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 5,6 % 830 SEK -13,3 %
Revpar (Registrerade) 460 SEK 9,3 % 270 SEK -16,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 8,0 % 430 SEK -10,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (+117)
1 900 bäddar (+159)

Rumsbeläggning 44,7 % (+1,5)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 57,1 % (+0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,88/10 (-0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa