Örnsköldsvik
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Örnsköldsvik: Turismen i ett nötskal

ikon: star 42 500
28 %
ikon: sweden 37 300
19 %
ikon: foreign 5 200
184 %
ikon: star 22 400
34 %
ikon: sweden 19 600
23 %
ikon: foreign 2 800
245 %
Genomsnittliga priser:
Natt
411,90 SEK
44,60 SEK
Rum
1 099,90 SEK
12,50 SEK
RevPAR
701,80 SEK
158,70 SEK
ikon: establishment 38
0 %
ikon: room 820
1 %
ikon: bed 1 900
0 %
ikon: room 64 %
28 %
ikon: bed 79 %
17 %
ikon: nederbörd 85 mm
47 mm

Registrerade gästnätter ökade med 28 procent

Under augusti 2021 upptecknades 42 500 registrerade gästnätter i Örnsköldsvik (+27,7 %), var av 37 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 184 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 28 procent i jämförelse med augusti förra året.

8 200 rum (+27,6 %) bokades av fritidsresenärer och 7 800 rum (+60,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 185 000 registrerade gästnätter (+15,8 %) för inhemska besökare och 18 500 (+60,2 %) för utländska besökare i Örnsköldsvik, de vill säga sammanlagt 203 000 (+18,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Örnsköldsvik av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

22 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,4 procent inhemska och 12,6 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Örnsköldsvik i genomsnitt 1,9 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,39).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 17,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 17,5 miljoner SEK (+5,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 78,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 11,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,2 % 1 000 SEK -1,2 %
Revpar (Registrerade) 700 SEK 29,2 % 440 SEK 3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 12,1 % 390 SEK -1,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (+9)
1 900 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 63,8 % (+14)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 79,0 % (+12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,88/10 (-0,11).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa