Orsa
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Orsa: Turismen i ett nötskal

ikon: star 67 900
16 %
ikon: sweden 62 000
6 %
ikon: foreign 5 800
1 368 %
Topp 3:
Norge
4 200
9 486 %
Tyskland
600
246 %
Nederländerna
300
672 %
ikon: star 23 300
9 %
ikon: sweden 21 300
1 %
ikon: foreign 2 000
756 %
Genomsnittliga priser:
Natt
205,40 SEK
25,70 SEK
Rum
2 723,30 SEK
314,30 SEK
RevPAR
1 894,60 SEK
437,50 SEK
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 760
1 %
ikon: room 70 %
15 %
ikon: bed 301 %
15 %
ikon: nederbörd 71 mm
36 mm

Registrerade gästnätter ökade med 16 procent

Under juli 2021 upptecknades 67 900 registrerade gästnätter i Orsa (+15,7 %), var av 62 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sex procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 1 400 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 16 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (4 200 nights).

4 900 rum (+40,3 %) bokades av fritidsresenärer och 250 rum (-72,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 113 000 registrerade gästnätter (+6,8 %) för inhemska besökare och 6 900 (+54,6 %) för utländska besökare i Orsa, de vill säga sammanlagt 120 000 (+8,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orsa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,6 % och utländska gästnätter 0,4 %.

23 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orsa i genomsnitt 2,9 nätter (+0,15) och utländska besökare 2,9 nätter (+1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 13,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 13,9 miljoner SEK (+3,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 28,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 700 SEK 13,0 % 1 800 SEK 18,4 %
Revpar (Registrerade) 1 900 SEK 30,0 % 590 SEK 19,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 210 SEK 14,3 % 240 SEK 7,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+1)
760 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 69,6 % (+9,1)
Osålda rum 75
Bädd beläggning 300,7 % (+38)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,67/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa