Orsa
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Orsa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 900
4 %
ikon: sweden 6 600
6 %
ikon: foreign 280
29 %
Topp 3:
Norge
70
204 %
Nederländerna
54
26 %
Storbritannien
51
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
28 %
ikon: sweden 2 500
29 %
ikon: foreign 118
13 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
323,70 SEK
41,40 SEK
Rum
1 045,90 SEK
515,70 SEK
RevPAR
335,40 SEK
217,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 240
75 %
ikon: bed 720
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 40 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 6 900 bäddnätter i Orsa (+4,3 %), av vilka 6 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 280 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (70 nights).

1 600 rooms (+62,4 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (+159,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 137 000 bäddnätter (-1,6 %) för inhemska besökare och 47 400 (+10,5 %) för utlänningar i Orsa, sammanlagt 185 000 (+1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orsa av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orsa i genomsnitt 2,6 nätter (-0,56) och utländska besökare 2,3 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,2 miljoner SEK (+364 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 36,9 miljoner SEK och den ökade med 14,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -33,0 %  1 500 SEK 4,7 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -39,3 %  460 SEK -7,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 320 SEK 14,6 %  199 SEK 64,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+101)
720 bäddar (-58)

Rumsbeläggning 32,1 % (-3,3)
Osålda rum 160
Bädd beläggning 34,0 % (+0,68)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orsa + nyckelord"

Google söker efter "orsa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,72/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa