Orsa
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Orsa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 700
11 %
ikon: sweden 6 100
10 %
ikon: foreign 580
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
1 %
ikon: sweden 2 200
0 %
ikon: foreign 109
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
333,40 SEK
33,80 SEK
Rum
1 080,40 SEK
27,00 SEK
RevPAR
306,20 SEK
51,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 250
13 %
ikon: bed 780
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
17 %
ikon: bed 0,3
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 28 mm
42 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 700 bäddnätter i Orsa (-10,9 %), av vilka 6 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets mars.

1 500 rooms (-22,7 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rooms (+190,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 200 bäddnätter (+8,2 %) för inhemska besökare och 3 900 (+48,1 %) för utlänningar i Orsa, sammanlagt 29 100 (+12,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orsa av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orsa i genomsnitt 2,8 nätter (-0,32) och utländska besökare 5,3 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,2 miljoner SEK (-18 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,1 miljoner SEK och den ökade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,6 % 1 100 SEK 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 11,3 % 350 SEK 17,5 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -14,4 % 480 SEK 17,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
250 rum (+29)
780 bäddar (+80)

Rumsbeläggning 28,3 % (-5,6)
Osålda rum 180
Bädd beläggning 29,6 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orsa + nyckelord"

Google söker efter "orsa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,61/10 (+0,06).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa