Orsa
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Orsa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 300
2 %
ikon: sweden 3 800
2 %
ikon: foreign 490
4 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
9 %
ikon: sweden 1 800
12 %
ikon: foreign 300
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
240,80 SEK
26,30 SEK
Rum
997,10 SEK
73,70 SEK
RevPAR
166,00 SEK
101,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 230
73 %
ikon: bed 740
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 84 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 300 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 300 bäddnätter i Orsa (-1,7 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 490 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets september.

770 rooms (-0,7 %) bokades av fritidsresenärer och 270 rooms (+162,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 125 000 bäddnätter (-2,3 %) för inhemska besökare och 46 900 (+11,6 %) för utlänningar i Orsa, sammanlagt 172 000 (+1,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orsa av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,6 procent inhemska och 14,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orsa i genomsnitt 2,1 nätter (+0,21) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK (+97 500).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 33,3 miljoner SEK och den ökade med 14,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -6,9 % 1 500 SEK 7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 12,2 %  194 SEK 75,7 % 
Revpar (Registrerade) 166 SEK -37,9 %  560 SEK 0,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (+98)
740 bäddar (-38)

Rumsbeläggning 16,6 % (-8,3)
Osålda rum 194
Bädd beläggning 21,8 % (+0,56)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orsa + nyckelord"

Google söker efter "orsa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,61/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa