Orust
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 26 200
20 %
ikon: sweden 25 300
3 %
ikon: foreign 820
88 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 300
24 %
ikon: sweden 9 800
6 %
ikon: foreign 460
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,1 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
270,60 SEK
45,00 SEK
Rum
1 756,00 SEK
52,40 SEK
RevPAR
941,70 SEK
0,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 780
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 54 %
3 %
ikon: bed 111 %
18 %

26 200 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 26 200 registrerade bäddnätter i Orust (-20,0 %), av vilka 25 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 820 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med tre procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 88 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets augusti.

3 700 rooms (-4,6 %) bokades av fritidsresenärer och 300 rooms (-28,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 99 400 registrerade bäddnätter (-7,6 %) för inhemska besökare och 2 100 (-91,0 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 102 000 (-22,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

10 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 2,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,43).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 7,1 miljoner SEK (-297 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 27,0 miljoner SEK och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK 3,1 % 1 700 SEK 4,7 %
Revpar (Registrerade) 940 SEK 0,1 % 490 SEK -14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 20,0 % 270 SEK 13,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
250 rum (-1)
780 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 53,6 % (-1,6)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 110,7 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa