Orust
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Orust: Turismen i ett nötskal

ikon: star 56 300
40 %
ikon: sweden 51 900
32 %
ikon: foreign 4 400
538 %
ikon: star 21 700
49 %
ikon: sweden 19 500
37 %
ikon: foreign 2 100
545 %
Genomsnittliga priser:
Natt
269,30 SEK
10,30 SEK
Rum
2 119,40 SEK
261,80 SEK
RevPAR
1 786,00 SEK
386,70 SEK
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 270
8 %
ikon: bed 820
5 %
ikon: room 84 %
12 %
ikon: bed 222 %
36 %

Registrerade gästnätter ökade med 40 procent

Under juli 2021 upptecknades 56 300 registrerade gästnätter i Orust (+40,3 %), var av 51 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 32 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 540 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 40 procent i jämförelse med juli förra året.

6 900 rum (+17,5 %) bokades av fritidsresenärer och 280 rum (+47,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 93 700 registrerade gästnätter (+26,5 %) för inhemska besökare och 5 700 (+331,8 %) för utländska besökare i Orust, de vill säga sammanlagt 99 400 (+31,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

21 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 49 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,1 procent inhemska och 9,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 2,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 15,2 miljoner SEK (+3,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 27,1 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 7,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 100 SEK 14,1 % 1 800 SEK 7,7 %
Revpar (Registrerade) 1 800 SEK 27,6 % 580 SEK 39,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -3,7 % 270 SEK 3,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+1)
270 rum (+20)
820 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 84,3 % (+8,9)
Osålda rum 43
Bädd beläggning 221,9 % (+59)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa