Orust
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 300
4 %
ikon: sweden 2 200
9 %
ikon: foreign 154
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
4 %
ikon: sweden 1 400
1 %
ikon: foreign 92
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
553,90 SEK
52,70 SEK
Rum
1 006,80 SEK
266,80 SEK
RevPAR
209,00 SEK
62,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 240
24 %
ikon: bed 760
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under Oktober 2019 registrerades 2 300 bäddnätter i Orust (+4,3 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 154 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets Oktober.

810 rooms (+28,6 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (+8,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 114 000 bäddnätter (+5,3 %) för inhemska besökare och 24 600 (-12,8 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 138 000 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,7 procent inhemska och 6,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 1,6 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,3 miljoner SEK (-64 400).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 34,2 miljoner SEK och den ökade med 9,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -20,9 %  1 500 SEK 13,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -8,7 % 250 SEK 38,8 % 
Revpar (Registrerade) 210 SEK -23,1 %  510 SEK 3,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+47)
760 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 20,8 % (-0,57)
Osålda rum 192
Bädd beläggning 11,4 % (+0,02)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa