Orust
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 700
4 %
ikon: sweden 4 100
4 %
ikon: foreign 570
9 %
Topp 3:
Tyskland
240
8 %
Norge
132
37 %
Danmark
50
127 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
2 %
ikon: sweden 2 500
3 %
ikon: foreign 320
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
478,40 SEK
29,80 SEK
Rum
1 102,20 SEK
261,40 SEK
RevPAR
327,50 SEK
115,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
7 %
ikon: room 240
24 %
ikon: bed 760
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 700 bäddnätter i Orust (-4,4 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (240 nights).

1 400 rooms (+28,4 %) bokades av fritidsresenärer och 590 rooms (+20,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 112 000 bäddnätter (+5,2 %) för inhemska besökare och 24 400 (-12,6 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 136 000 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,17).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,2 miljoner SEK (+42 300).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 32,9 miljoner SEK och den ökade med 10,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -19,2 %  1 600 SEK 15,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK 6,7 % 240 SEK 41,5 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK -26,1 %  540 SEK 5,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+47)
760 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 29,7 % (-2,8)
Osålda rum 170
Bädd beläggning 21,4 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa