Orust
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 850
5 %
ikon: sweden 780
7 %
ikon: foreign 74
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 480
8 %
ikon: sweden 440
6 %
ikon: foreign 47
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 505 000 SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
591,20 SEK
25,20 SEK
Rum
931,50 SEK
80,40 SEK
RevPAR
103,50 SEK
4,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 170
3 %
ikon: bed 580
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,11
5 %
ikon: bed 0,05
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under februari 2020 registrerades 850 bäddnätter i Orust (+5,2 %), av vilka 780 nätter nyttjades av inhemska besökare och 74 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets februari.

300 rooms (-14,7 %) bokades av fritidsresenärer och 240 rooms (+29,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 1 600 bäddnätter (+16,6 %) för inhemska besökare och 133 (-17,9 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 1 800 (+13,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

480 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,3 procent inhemska och 9,7 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 1,8 nätter (+0,22) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 505 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 505 000 SEK (+45 300).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,0 miljoner SEK och den ökade med 80 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 9,4 % 910 SEK 1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 4,5 % 580 SEK -4,0 %
Revpar (Registrerade) 103 SEK 4,0 % 100 SEK 7,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
170 rum (+5)
580 bäddar (+8)

Rumsbeläggning 11,1 % (-0,58)
Osålda rum 151
Bädd beläggning 5,0 % (0,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa