Orust
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
45 %
ikon: sweden 1 700
38 %
ikon: foreign 8,0
98 %
Topp 3:
Norge
2,0
99 %
Estland
1,0
Danmark
1,0
92 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
60 %
ikon: sweden 660
55 %
ikon: foreign 3,0
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 459 000 SEK
66 %
Genomsnittliga priser:
Natt
267,40 SEK
163,70 SEK
Rum
808,70 SEK
275,30 SEK
RevPAR
61,60 SEK
151,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 250
2 %
ikon: bed 770
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,08
61 %
ikon: bed 0,07
51 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 1 700 bäddnätter i Orust (-44,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (2,0 nights).

310 rooms (-64,0 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rooms (-32,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 4 300 bäddnätter (-18,1 %) för inhemska besökare och 171 (-71,7 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 4 500 (-23,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 60 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 2,6 nätter (+0,69) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,82).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 459 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 459 000 SEK (-879 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,0 miljoner SEK och den minskade med 954 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -25,4 % 890 SEK -11,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK -38,0 % 450 SEK -11,3 %
Revpar (Registrerade) 62 SEK -71,0 % 86 SEK -37,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
250 rum (+6)
770 bäddar (+12)

Rumsbeläggning 7,6 % (-12)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 7,4 % (-7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa