Orust
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Orust: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 100
14 %
ikon: sweden 12 000
8 %
ikon: foreign 103
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
43 %
ikon: sweden 4 400
39 %
ikon: foreign 48
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
176,40 SEK
40,00 SEK
Rum
2 088,70 SEK
655,60 SEK
RevPAR
275,00 SEK
129,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
6 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 780
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 13 %
53 %
ikon: bed 50 %
16 %

12 100 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 upptecknades 12 100 registrerade bäddnätter i Orust (-13,8 %), av vilka 12 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 103 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med åtta procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets Maj.

740 rooms (-53,0 %) bokades av fritidsresenärer och 280 rooms (-48,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj upptecknades 16 300 registrerade bäddnätter (-10,8 %) för inhemska besökare och 270 (-83,1 %) för utlänningar i Orust, sammanlagt 16 600 (-16,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 2,2 miljoner registrerade bäddnätter (-58,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,1 miljoner nätter (-49,3 %) nyttjades av nationella besökare och 178 000 nätter (-86,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Orust av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Orust i genomsnitt 2,8 nätter (+0,92) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 2,1 miljoner SEK (-904 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 4,1 miljoner SEK och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 100 SEK 45,7 % 1 300 SEK 7,0 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -32,0 % 132 SEK -35,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 176 SEK -18,5 % 250 SEK -17,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-1)
250 rum (-1)
780 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 13,2 % (-15)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 50,1 % (-9,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "orust + nyckelord"

Google söker efter "orust" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa