Oskarshamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Oskarshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 000
13 %
ikon: sweden 9 600
5 %
ikon: foreign 1 300
46 %
Topp 3:
Tyskland
570
13 %
Danmark
154
1 %
Finland
92
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 900
15 %
ikon: sweden 5 300
18 %
ikon: foreign 610
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,5 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
684,00 SEK
110,80 SEK
Rum
1 062,80 SEK
77,60 SEK
RevPAR
559,90 SEK
39,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 450
7 %
ikon: bed 900
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,3 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 31 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 11 000 bäddnätter i Oskarshamn (-13,4 %), av vilka 9 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med 46 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (570 nights).

2 500 rooms (+37,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 600 rooms (-17,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 125 000 bäddnätter (+0,1 %) för inhemska besökare och 29 100 (+11,0 %) för utlänningar i Oskarshamn, sammanlagt 154 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Oskarshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oskarshamn i genomsnitt 1,8 nätter (-0,45) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,5 miljoner SEK (+244 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 74,2 miljoner SEK och den ökade med 22,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 7,9 % 1 200 SEK 33,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 19,3 %  480 SEK 40,4 % 
Revpar (Registrerade) 560 SEK -6,6 % 610 SEK 37,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
450 rum (+28)
900 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 52,7 % (-8,2)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 40,7 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Trafa

Navigera

föregående
nästa