Oskarshamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Oskarshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 600
22 %
ikon: sweden 5 000
17 %
ikon: foreign 560
48 %
Topp 3:
Lettland
168
5 500 %
Tyskland
138
42 %
Förenta Staterna
73
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
3 %
ikon: sweden 2 600
1 %
ikon: foreign 131
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
585,00 SEK
136,60 SEK
Rum
867,80 SEK
149,50 SEK
RevPAR
255,60 SEK
1,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 450
2 %
ikon: bed 900
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,9 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 32 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 5 600 bäddnätter i Oskarshamn (-22,1 %), av vilka 5 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (168 nights).

1 100 rooms (+20,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 700 rooms (-25,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 145 000 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 31 300 (-0,0 %) för utlänningar i Oskarshamn, sammanlagt 176 000 (-1,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Oskarshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,3 procent inhemska och 4,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oskarshamn i genomsnitt 1,9 nätter (-0,38) och utländska besökare 4,3 nätter (-1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,3 miljoner SEK (+53 700).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 89,3 miljoner SEK och den ökade med 22,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 20,8 % 1 200 SEK 28,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 30,5 % 510 SEK 35,3 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 0,7 % 550 SEK 29,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+10)
900 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 29,4 % (-5,9)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 21,6 % (-6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oskarshamn + nyckelord"

Google söker efter "oskarshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,56/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Trafa

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa