Oskarshamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Oskarshamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 900
8 %
ikon: sweden 5 200
10 %
ikon: foreign 650
11 %
Topp 3:
Norge
164
1 162 %
Tjeckien
98
37 %
Tyskland
63
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
25 %
ikon: sweden 2 300
23 %
ikon: foreign 132
51 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,4 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
581,70 SEK
35,30 SEK
Rum
838,40 SEK
63,80 SEK
RevPAR
251,40 SEK
32,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 440
2 %
ikon: bed 870
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
5 %
ikon: bed 0,22
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 33 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 900 bäddnätter i Oskarshamn (-7,8 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 650 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (164 nights).

1 100 rooms (+17,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 900 rooms (-13,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 18 400 bäddnätter (+15,7 %) för inhemska besökare och 2 600 (+44,3 %) för utlänningar i Oskarshamn, sammanlagt 21 000 (+18,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Oskarshamn av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oskarshamn i genomsnitt 2,2 nätter (+0,32) och utländska besökare 5,0 nätter (+2,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,4 miljoner SEK (-513 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 11,5 miljoner SEK och den ökade med 641 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -7,1 % 900 SEK 3,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK -5,7 % 550 SEK -10,7 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -11,4 % 290 SEK 6,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (-9)
870 bäddar (-26)

Rumsbeläggning 30,0 % (-1,5)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 21,6 % (-1,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "oskarshamn + nyckelord"

Google söker efter "oskarshamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,62/10 (-0,03).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Trafa

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa