Oslo
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Oslo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 483 000
42 %
ikon: norway 427 000
43 %
ikon: foreign 55 800
39 %
ikon: star 206 000
22 %
ikon: norway 183 000
20 %
ikon: foreign 23 400
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
393,10 kr
16,00 kr
Rum
985,50 kr
108,40 kr
RevPAR
479,70 kr
67,00 kr
ikon: establishment 65
14 %
ikon: room 12 800
16 %
ikon: bed 26 300
20 %
ikon: room 49 %
3 %
ikon: bed 45 %
3 %

Registrerade gästnätter ökade med 42 procent

Under juli 2021 upptecknades 483 000 registrerade gästnätter i Oslo (+42,5 %), var av 427 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 55 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 43 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 39 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 42 procent i jämförelse med juli förra året.

302 000 nights (+27,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 62 300 nights (-12,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 990 000 registrerade gästnätter (-14,0 %) för inhemska besökare och 154 000 (-53,7 %) för utländska besökare i Oslo, de vill säga sammanlagt 1,1 miljoner (-22,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,3 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Oslo av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,3 % (+2,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 7,0 % och utländska gästnätter 10,2 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

206 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 22 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oslo i genomsnitt 2,3 nätter (+0,37) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,09).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 189,8 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 189,8 miljoner kronor (+51,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 456,8 miljoner kronor, vilket innebär att det minskade med 418,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 kr 12,4 % 870 kr -5,7 %
Revpar (Registrerade) 480 kr 16,2 % 195 kr -50,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 kr -3,9 % 400 kr -32,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

65 inkvarteringsanläggningar (+8)
12 800 rum (+1 800)
26 300 bäddar (+4 400)

Rumsbeläggning 48,7 % (+1,6)
Osålda rum 6 500
Bädd beläggning 44,7 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,72/10 (-0,04).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa