Oslo
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Oslo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 521 000
381 %
ikon: norway 362 000
289 %
ikon: foreign 159 000
949 %
ikon: star 273 000
518 %
ikon: norway 193 000
398 %
ikon: foreign 80 300
1 360 %
Genomsnittliga priser:
Natt
804,70 kr
400,90 kr
Rum
1 372,20 kr
527,80 kr
RevPAR
887,10 kr
755,00 kr
ikon: establishment 80
60 %
ikon: room 15 200
40 %
ikon: bed 30 900
38 %
ikon: room 65 %
313 %
ikon: bed 46 %
371 %

Registrerade gästnätter ökade med 380 procent

Under maj 2022 upptecknades 521 000 registrerade gästnätter i Oslo (+381,4 %), var av 362 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 159 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 290 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 950 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 380 procent i jämförelse med maj förra året.

215 000 nights (+522,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 183 000 nights (+467,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 1,3 miljoner registrerade gästnätter (+245,5 %) för inhemska besökare och 467 000 (+492,8 %) för utländska besökare i Oslo, de vill säga sammanlagt 1,8 miljoner (+288,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 17,7 procent

Sammanlagt 2,9 miljoner registrerade gästnätter (+88,1 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+55,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 663 000 nätter (+546,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Oslo av det totala antalet registrerade gästnätter var 17,7 % (+10,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 15,9 % och utländska gästnätter 23,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

273 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 520 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 70,6 procent inhemska och 29,4 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Oslo i genomsnitt 1,9 nätter (-0,53) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,78).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 418,9 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 418,9 miljoner kronor (+375,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 1,2 miljarder kronor, vilket innebär att det ökade med 1,0 miljarder kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 kr 62,5 % 1 200 kr 52,4 %
Revpar (Registrerade) 890 kr 571,6 % 520 kr 341,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 kr 99,3 % 680 kr 76,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

80 inkvarteringsanläggningar (+30)
15 200 rum (+4 400)
30 900 bäddar (+8 400)

Rumsbeläggning 64,6 % (+49)
Osålda rum 5 400
Bädd beläggning 46,2 % (+36)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa