Österåker
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Österåker: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 600
20 %
ikon: sweden 2 300
16 %
ikon: foreign 300
54 %
Topp 3:
Storbritannien
63
6 200 %
Tyskland
48
23 %
Norge
21
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
0 %
ikon: sweden 1 400
7 %
ikon: foreign 61
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,3 milj. SEK
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
901,40 SEK
29,80 SEK
Rum
1 112,50 SEK
26,70 SEK
RevPAR
228,30 SEK
26,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 400
0 %
ikon: bed 520
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 20 procent

Under december 2019 registrerades 2 600 bäddnätter i Österåker (+19,7 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 20 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (63 nights).

280 rooms (+70,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+15,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 60 400 bäddnätter (-7,4 %) för inhemska besökare och 4 400 (-10,9 %) för utlänningar i Österåker, sammanlagt 64 800 (-7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österåker av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österåker i genomsnitt 1,7 nätter (+0,14) och utländska besökare 4,8 nätter (+3,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,3 miljoner SEK (+450 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 53,0 miljoner SEK och den minskade med 2,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 2,5 % 1 100 SEK -11,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 900 SEK 3,4 % 820 SEK 2,8 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -10,3 %  390 SEK 0,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
400 rum (-1)
520 bäddar (-10)

Rumsbeläggning 20,5 % (-2,9)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 19,3 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "österåker + nyckelord"

Google söker efter "österåker" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa