Österåker
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Österåker: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 100
2 %
ikon: sweden 6 300
8 %
ikon: foreign 760
141 %
Topp 3:
Storbritannien
133
787 %
Danmark
31
29 %
Slovak
28
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
8 %
ikon: sweden 4 100
9 %
ikon: foreign 149
110 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,9 milj.
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
977,00 SEK
8,70 SEK
Rum
1 268,00 SEK
157,30 SEK
RevPAR
511,20 SEK
15,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 470
2 %
ikon: bed 740
20 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 7 100 bäddnätter i Österåker (-1,8 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 141 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (133 nights).

550 rooms (+70,9 %) bokades av fritidsresenärer och 4 900 rooms (+5,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 200 bäddnätter (-9,1 %) för inhemska besökare och 3 300 (-17,4 %) för utlänningar i Österåker, sammanlagt 51 500 (-9,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österåker av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,5 procent inhemska och 3,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österåker i genomsnitt 1,5 nätter (+0,02) och utländska besökare 5,1 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,9 miljoner SEK (-190 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 39,3 miljoner SEK och den minskade med 2,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -11,0 %  1 100 SEK -14,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 980 SEK -0,9 % 760 SEK 5,4 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK 3,1 % 380 SEK 0,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
470 rum (-8)
740 bäddar (-180)

Rumsbeläggning 40,3 % (+5,5)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 33,4 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa