Østerdalen
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Østerdalen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 71 100
ikon: norway 66 900
ikon: foreign 4 200
ikon: star 35 600
ikon: norway 33 500
ikon: foreign 2 100
Genomsnittliga priser:
Natt
137,00 kr
Rum
984,00 kr
RevPAR
329,90 kr
ikon: establishment 54
ikon: room 950
ikon: bed 3 100

71 100 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 71 100 registrerade gästnätter i Østerdalen, var av 66 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare.

20 400 nights nyttjades av fritidsresenärer och 11 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 123 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 5 000 för utländska besökare i Østerdalen, de vill säga sammanlagt 128 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Østerdalen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,8 %.

35 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Østerdalen i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,7 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 9,7 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 kr 850 kr
Revpar (Registrerade) 330 kr 141 kr
Bäddnatt (Registrerade) 137 kr 165 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

54 inkvarteringsanläggningar
950 rum
3 100 bäddar

Rumsbeläggning 33,5 %
Osålda rum 630
Bädd beläggning 21,8 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa