Östergötlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östergötlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 79 500
12 %
ikon: sweden 70 400
19 %
ikon: foreign 9 100
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 48,2 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
605,70 SEK
17,70 SEK
Rum
895,00 SEK
24,00 SEK
RevPAR
337,60 SEK
9,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 123
19 %
ikon: room 4 400
8 %
ikon: bed 9 900
17 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
5 %
ikon: bed 0,24
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under januari 2020 registrerades 79 500 bäddnätter i Östergötlands Län (+11,9 %), av vilka 70 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets januari.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner bäddnätter (+2,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+2,9 %) nyttjades av nationella besökare och 798 000 nätter (-0,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östergötlands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 48,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 48,2 miljoner SEK (+3,9 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -2,8 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -2,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

123 inkvarteringsanläggningar (+20)
4 400 rum (+330)
9 900 bäddar (+1 500)

Rumsbeläggning 37,7 % (-2,1)
Osålda rum 2 700
Bädd beläggning 24,2 % (-1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östergötland county + nyckelord"

Google söker efter "östergötland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa