Östergötlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Östergötlands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 430 000
20 %
ikon: sweden 391 000
14 %
ikon: foreign 38 600
175 %
Topp 3:
Tyskland
16 400
281 %
Danmark
3 500
263 %
Förenta Staterna
3 200
48 %
Genomsnittliga priser:
Natt
261,10 SEK
28,50 SEK
Rum
1 054,00 SEK
63,00 SEK
RevPAR
711,80 SEK
175,20 SEK
ikon: establishment 139
3 %
ikon: room 4 700
3 %
ikon: bed 11 600
0 %
ikon: room 68 %
25 %
ikon: bed 69 %
29 %

Registrerade gästnätter ökade med 20 procent

Under juli 2021 upptecknades 430 000 registrerade gästnätter i Östergötlands Län (+20,3 %), var av 391 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 38 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 175 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 20 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (16 400 nights).

Mellan januari och juli upptecknades 894 000 registrerade gästnätter (+9,5 %) för inhemska besökare och 81 300 (+40,6 %) för utländska besökare i Östergötlands Län, de vill säga sammanlagt 975 000 (+11,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östergötlands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,5 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,7 % och utländska gästnätter 2,5 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 112,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 112,3 miljoner SEK (+29,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 313,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 18,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 6,4 % 890 SEK 0,1 %
Revpar (Registrerade) 710 SEK 32,6 % 310 SEK 8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 12,2 % 320 SEK -4,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

139 inkvarteringsanläggningar (-5)
4 700 rum (+124)
11 600 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 67,5 % (+13)
Osålda rum 1 500
Bädd beläggning 68,7 % (+15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa