Östergötlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östergötlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 500
61 %
ikon: sweden 38 900
58 %
ikon: foreign 3 600
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,7 milj. SEK
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
392,20 SEK
141,20 SEK
Rum
738,00 SEK
141,00 SEK
RevPAR
115,60 SEK
300,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 130
11 %
ikon: room 4 500
0 %
ikon: bed 10 600
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,16
67 %
ikon: bed 0,11
67 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

42 500 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 42 500 bäddnätter i Östergötlands Län (-60,8 %), av vilka 38 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 76 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 61 procent jämfört med förra årets april.

Mellan januari och april registrerades 246 000 bäddnätter (-16,2 %) för inhemska besökare och 30 800 (-39,5 %) för utlänningar i Östergötlands Län, sammanlagt 276 000 (-19,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 1,3 miljoner bäddnätter (-69,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (-64,5 %) nyttjades av nationella besökare och 117 000 nätter (-87,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östergötlands Län av det totala antalet bäddnätter var 3,3 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,3 % och utländska bäddnätter 3,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 16,7 miljoner SEK (-41,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 149,8 miljoner SEK och den minskade med 48,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 740 SEK -16,0 % 860 SEK -0,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK -26,5 % 540 SEK -5,8 %
Revpar (Registrerade) 116 SEK -72,2 % 260 SEK -31,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

130 inkvarteringsanläggningar (+13)
4 500 rum (-12)
10 600 bäddar (+430)

Rumsbeläggning 15,7 % (-32)
Osålda rum 3 800
Bädd beläggning 10,7 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östergötland county + nyckelord"

Google söker efter "östergötland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa