Östergötlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Östergötland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 279 000
5 %
ikon: sweden 223 000
6 %
ikon: foreign 56 200
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 98,6 milj.
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
353,20 SEK
18,00 SEK
Rum
1 017,00 SEK
58,00 SEK
RevPAR
603,80 SEK
46,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 141
3 %
ikon: room 4 900
4 %
ikon: bed 11 800
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2019 registrerades 279 000 bäddnätter i Region Östergötland (+5,4 %), av vilka 223 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 56 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 1,2 miljoner bed nights (+8,3 %) för inhemska besökare och 270 000 (+0,6 %) för utlänningar i Region Östergötland, sammanlagt 1,5 miljoner (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Östergötland av det totala antalet bäddnätter var 3,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,7 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 98,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 98,6 miljoner SEK (+9,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 585,1 miljoner SEK och den ökade med 36,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 6,0 % 950 SEK 0,7 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 8,4 % 500 SEK 3,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 5,4 % 390 SEK -0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

141 inkvarteringsanläggningar (+4)
4 900 rum (+171)
11 800 bäddar (+590)

Rumsbeläggning 59,4 % (+1,3)
Osålda rum 2 000
Bädd beläggning 47,0 % (+0,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa