Östergötlands Län
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östergötlands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 118 000
12 %
ikon: sweden 105 000
15 %
ikon: foreign 13 000
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 74,1 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
625,70 SEK
6,10 SEK
Rum
945,00 SEK
11,00 SEK
RevPAR
512,20 SEK
5,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 122
11 %
ikon: room 4 700
10 %
ikon: bed 10 400
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under november 2019 registrerades 118 000 bäddnätter i Östergötlands Län (+12,1 %), av vilka 105 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 13 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets november.

Mellan januari och november registrerades 1,5 miljoner bäddnätter (+8,4 %) för inhemska besökare och 319 000 (-0,9 %) för utlänningar i Östergötlands Län, sammanlagt 1,9 miljoner (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,3 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östergötlands Län av det totala antalet bäddnätter var 3,3 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 1,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 74,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 74,1 miljoner SEK (+7,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 818,5 miljoner SEK och den ökade med 49,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK 1,2 % 950 SEK 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -1,0 % 440 SEK -0,2 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK 1,1 % 500 SEK 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

122 inkvarteringsanläggningar (+12)
4 700 rum (+420)
10 400 bäddar (+1 100)

Rumsbeläggning 54,2 % (-0,04)
Osålda rum 2 200
Bädd beläggning 35,7 % (-0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östergötland county + nyckelord"

Google söker efter "östergötland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa