Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 400
53 %
ikon: sweden 15 500
36 %
ikon: foreign 2 900
81 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
51 %
ikon: sweden 7 800
39 %
ikon: foreign 1 000
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,5 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
682,30 SEK
129,50 SEK
Rum
1 110,00 SEK
311,50 SEK
RevPAR
409,70 SEK
634,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
0 %
ikon: room 990
1 %
ikon: bed 2 200
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,37
50 %
ikon: bed 0,27
54 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

18 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 18 400 bäddnätter i Östersund (-52,9 %), av vilka 15 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 53 procent jämfört med förra årets mars.

3 000 rooms (-67,1 %) bokades av fritidsresenärer och 8 300 rooms (-37,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 59 800 bäddnätter (-8,4 %) för inhemska besökare och 13 900 (-48,7 %) för utlänningar i Östersund, sammanlagt 73 700 (-20,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 2,0 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 12,5 miljoner SEK (-19,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 49,8 miljoner SEK och den minskade med 16,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -21,9 % 1 100 SEK -7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK -16,0 % 680 SEK -6,5 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -60,8 % 570 SEK -26,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+0)
990 rum (+13)
2 200 bäddar (+42)

Rumsbeläggning 36,9 % (-37)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 26,5 % (-31)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östersund + nyckelord"

Google söker efter "östersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,97/10 (-0,54).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa