Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Östersund: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 15 900
53 %
ikon: sweden 15 100
55 %
ikon: foreign 810
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 400
67 %
ikon: sweden 8 000
70 %
ikon: foreign 380
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 mn SEK
57 %
Genomsnittliga priser:
Natt
494,80 SEK
14,10 SEK
Rum
870,20 SEK
11,50 SEK
RevPAR
261,80 SEK
97,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 000
1 %
ikon: bed 2 300
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 30 %
58 %
ikon: bed 23 %
62 %

Registrerade gästnätter ökade med 53 procent

Under maj 2021 upptecknades 15 900 registrerade gästnätter i Östersund (+52,7 %), var av 15 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 810 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 55 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 16 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 53 procent i jämförelse med maj förra året.

3 400 rum (+84,8 %) bokades av fritidsresenärer och 5 700 rum (+41,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 70 600 registrerade gästnätter (-6,4 %) för inhemska besökare och 6 600 (-56,2 %) för utländska besökare i Östersund, de vill säga sammanlagt 77 200 (-14,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,3 %.

8 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 67 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,9 nätter (-0,17) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,15).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 7,9 miljoner SEK (+2,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 37,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 20,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 1,3 % 830 SEK -19,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 2,9 % 490 SEK -23,9 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK 59,6 % 270 SEK -33,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+8)
2 300 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 30,1 % (+11)
Osålda rum 700
Bädd beläggning 23,4 % (+9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i maj var 8,33/10 (+0,3).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa