Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 300
17 %
ikon: sweden 20 000
5 %
ikon: foreign 8 300
61 %
Topp 3:
Norge
2 600
18 %
Tyskland
1 100
579 %
Storbritannien
670
235 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 800
10 %
ikon: sweden 11 200
10 %
ikon: foreign 2 600
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 19,9 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
703,00 SEK
137,20 SEK
Rum
1 139,90 SEK
158,00 SEK
RevPAR
691,70 SEK
155,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 23
5 %
ikon: room 1 000
8 %
ikon: bed 2 300
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under december 2019 registrerades 28 300 bäddnätter i Östersund (+16,9 %), av vilka 20 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (2 600 nights).

6 700 rooms (+6,3 %) bokades av fritidsresenärer och 10 800 rooms (+40,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 303 000 bäddnätter (-0,0 %) för inhemska besökare och 174 000 (+10,4 %) för utlänningar i Östersund, sammanlagt 477 000 (+3,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

13 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,3 procent inhemska och 18,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 3,2 nätter (+1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 19,9 miljoner SEK (+6,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 261,1 miljoner SEK och den ökade med 53,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 16,1 %  1 100 SEK 9,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 700 SEK 24,2 %  550 SEK 21,2 % 
Revpar (Registrerade) 690 SEK 29,1 %  730 SEK 15,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 000 rum (+77)
2 300 bäddar (+86)

Rumsbeläggning 60,7 % (+6,1)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 43,1 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östersund + nyckelord"

Google söker efter "östersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,96/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa