Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 200
56 %
ikon: sweden 11 600
48 %
ikon: foreign 1 600
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 600
61 %
ikon: sweden 6 100
54 %
ikon: foreign 560
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,3 milj. SEK
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,20 SEK
165,60 SEK
Rum
816,20 SEK
226,50 SEK
RevPAR
251,50 SEK
474,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 990
1 %
ikon: bed 2 200
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 31 %
56 %
ikon: bed 21 %
52 %

13 200 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 13 200 registrerade bäddnätter i Östersund (-56,4 %), av vilka 11 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 48 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 56 procent jämfört med förra årets november.

3 400 rooms (-54,2 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rooms (-58,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 220 000 registrerade bäddnätter (-22,3 %) för inhemska besökare och 31 700 (-80,8 %) för utlänningar i Östersund, sammanlagt 252 000 (-43,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,9 nätter (+0,23) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 7,3 miljoner SEK (-14,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 126,4 miljoner SEK och den minskade med 115,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -21,7 % 970 SEK -13,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -23,2 % 500 SEK -6,6 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -65,4 % 380 SEK -47,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
990 rum (-7)
2 200 bäddar (-21)

Rumsbeläggning 30,8 % (-39)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 21,4 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "östersund + nyckelord"

Google söker efter "östersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,03/10 (-0,05).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa