Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 31 500
5 %
ikon: sweden 24 400
10 %
ikon: foreign 7 100
9 %
Topp 3:
Norge
4 000
12 %
Storbritannien
680
77 %
Tyskland
660
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 500
3 %
ikon: sweden 14 600
10 %
ikon: foreign 3 900
16 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 19,9 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
631,60 SEK
119,70 SEK
Rum
1 007,00 SEK
28,10 SEK
RevPAR
662,50 SEK
100,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 000
9 %
ikon: bed 2 300
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 31 500 bäddnätter i Östersund (+5,2 %), av vilka 24 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (4 000 nights).

6 500 rooms (+23,8 %) bokades av fritidsresenärer och 13 300 rooms (+27,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 238 000 bäddnätter (-1,3 %) för inhemska besökare och 150 000 (+7,7 %) för utlänningar i Östersund, sammanlagt 389 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

18 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,1 procent inhemska och 20,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,7 nätter (+0,0) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 19,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 19,9 miljoner SEK (+4,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 200,2 miljoner SEK och den ökade med 41,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 2,9 % 1 100 SEK 11,2 % 
Revpar (Registrerade) 660 SEK 17,8 %  750 SEK 15,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 23,4 %  520 SEK 23,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 000 rum (+85)
2 300 bäddar (+112)

Rumsbeläggning 65,8 % (+8,4)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 46,1 % (-0,34)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östersund + nyckelord"

Google söker efter "östersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,24/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa