Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Östersund: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 200
18 %
ikon: sweden 20 000
12 %
ikon: foreign 4 200
38 %
Topp 3:
Lettland
2 500
Förenta Staterna
630
58 %
Storbritannien
175
71 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 100
29 %
ikon: sweden 11 000
20 %
ikon: foreign 1 100
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,8 milj. SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
488,80 SEK
165,20 SEK
Rum
895,20 SEK
75,30 SEK
RevPAR
387,80 SEK
238,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 990
1 %
ikon: bed 2 200
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 43 %
33 %
ikon: bed 33 %
21 %

24 200 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 upptecknades 24 200 registrerade bäddnätter i Östersund (-17,7 %), av vilka 20 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 12 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 38 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Lettland (2 500 nights).

5 600 rooms (-10,3 %) bokades av fritidsresenärer och 7 600 rooms (-43,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 208 000 registrerade bäddnätter (-20,1 %) för inhemska besökare och 30 100 (-80,9 %) för utlänningar i Östersund, sammanlagt 238 000 (-43,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-14,5 %) nyttjades av nationella besökare och 449 000 nätter (-52,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

12 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 29 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,8 nätter (+0,16) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 11,8 miljoner SEK (-7,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 119,1 miljoner SEK och den minskade med 100,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK -7,8 % 980 SEK -13,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK -25,3 % 500 SEK -4,8 %
Revpar (Registrerade) 390 SEK -38,1 % 400 SEK -46,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
990 rum (-7)
2 200 bäddar (-21)

Rumsbeläggning 43,3 % (-21)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 33,5 % (-8,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "östersund + nyckelord"

Google söker efter "östersund" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Oktober var 7,77/10 (-0,33).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa