Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Östersund: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 13 200
56 %
ikon: sweden 11 600
48 %
ikon: foreign 1 600
80 %
Topp 3:
Lettland
430
6 100 %
Förenta Staterna
310
37 %
Storbritannien
200
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 600
61 %
ikon: sweden 6 100
54 %
ikon: foreign 560
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,3 mn SEK
67 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,20 SEK
165,60 SEK
Rum
816,20 SEK
226,50 SEK
RevPAR
251,50 SEK
474,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 990
1 %
ikon: bed 2 200
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 31 %
56 %
ikon: bed 21 %
52 %

13 200 registrerade gästnätter

Under november 2020 upptecknades 13 200 registrerade gästnätter i Östersund (-56,4 %), var av 11 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 48 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 80 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 56 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Lettland (430 nights).

3 400 rum (-54,2 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rum (-58,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 220 000 registrerade gästnätter (-22,3 %) för inhemska besökare och 31 700 (-80,8 %) för utländska besökare i Östersund, de vill säga sammanlagt 252 000 (-43,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (-56,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-53,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 234 000 nätter (-68,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,7 %.

6 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,9 nätter (+0,23) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,65).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 7,3 miljoner SEK (-14,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 126,4 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 115,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -21,7 % 970 SEK -13,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK -23,2 % 500 SEK -6,6 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -65,4 % 380 SEK -47,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
990 rum (-7)
2 200 bäddar (-21)

Rumsbeläggning 30,8 % (-39)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 21,4 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,03/10 (-0,05).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa