Östersund
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Östersund: Turismen i ett nötskal

ikon: star 25 900
41 %
ikon: sweden 24 000
41 %
ikon: foreign 1 900
48 %
ikon: star 14 500
50 %
ikon: sweden 13 300
48 %
ikon: foreign 1 200
79 %
Genomsnittliga priser:
Natt
445,70 SEK
3,40 SEK
Rum
862,80 SEK
62,60 SEK
RevPAR
396,30 SEK
124,80 SEK
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 000
0 %
ikon: bed 2 300
0 %
ikon: room 46 %
57 %
ikon: bed 39 %
52 %

Registrerade gästnätter ökade med 41 procent

Under juni 2021 upptecknades 25 900 registrerade gästnätter i Östersund (+41,2 %), var av 24 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 41 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 48 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 41 procent i jämförelse med juni förra året.

5 300 rum (+51,5 %) bokades av fritidsresenärer och 8 000 rum (+53,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 94 600 registrerade gästnätter (+2,3 %) för inhemska besökare och 8 500 (-47,9 %) för utländska besökare i Östersund, de vill säga sammanlagt 103 000 (-5,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östersund av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,4 %.

14 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 50 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östersund i genomsnitt 1,8 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 11,5 miljoner SEK (+3,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 49,5 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 17,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -6,8 % 840 SEK -17,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 0,8 % 480 SEK -21,5 %
Revpar (Registrerade) 400 SEK 46,0 % 290 SEK -23,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 000 rum (+0)
2 300 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 45,9 % (+17)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 39,3 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,02/10 (+0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa