Östhammar
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östhammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
59 %
ikon: sweden 1 400
56 %
ikon: foreign 18
91 %
Topp 3:
Polen
17
325 %
Schweiz
1,0
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 980
58 %
ikon: sweden 970
56 %
ikon: foreign 11
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
64 %
Genomsnittliga priser:
Natt
706,20 SEK
117,40 SEK
Rum
1 281,20 SEK
109,80 SEK
RevPAR
160,40 SEK
269,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
30 %
ikon: room 230
6 %
ikon: bed 520
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,13
66 %
ikon: bed 0,1
58 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 400 bäddnätter i Östhammar (-58,6 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 56 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (17 nights).

240 rooms (-77,0 %) bokades av fritidsresenärer och 540 rooms (-60,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 4 400 bäddnätter (-38,4 %) för inhemska besökare och 48 (-87,3 %) för utlänningar i Östhammar, sammanlagt 4 400 (-40,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östhammar av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

980 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östhammar i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,0 miljoner SEK (-1,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,9 miljoner SEK och den minskade med 3,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 9,4 % 1 200 SEK 6,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK -14,3 % 650 SEK -22,9 %
Revpar (Registrerade) 160 SEK -62,7 % 154 SEK -53,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+3)
230 rum (+13)
520 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 12,5 % (-24)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 9,8 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östhammar + nyckelord"

Google söker efter "östhammar" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa