Östhammar
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östhammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
5 %
ikon: sweden 1 600
4 %
ikon: foreign 62
55 %
Topp 3:
Norge
33
450 %
Kanada
8,0
Danmark
5,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
4 %
ikon: sweden 1 100
2 %
ikon: foreign 37
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
611,90 SEK
131,00 SEK
Rum
1 048,80 SEK
65,90 SEK
RevPAR
154,40 SEK
54,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
44 %
ikon: room 220
7 %
ikon: bed 500
9 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Östhammar (+5,4 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 62 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (33 nights).

330 rooms (-35,4 %) bokades av fritidsresenärer och 650 rooms (+17,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 131 000 bäddnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 5 800 (+36,0 %) för utlänningar i Östhammar, sammanlagt 136 000 (+4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östhammar av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,9 procent inhemska och 3,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östhammar i genomsnitt 1,4 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,43).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,0 miljoner SEK (-156 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 40,8 miljoner SEK och den ökade med 11,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -5,9 % 1 500 SEK 30,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK -17,6 % 300 SEK 34,5 %
Revpar (Registrerade) 154 SEK -26,2 % 510 SEK 24,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+4)
220 rum (+15)
500 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 14,7 % (-4,0)
Osålda rum 191
Bädd beläggning 11,2 % (-0,55)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östhammar + nyckelord"

Google söker efter "östhammar" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 9,09/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa