Östhammar
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Östhammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
17 %
ikon: sweden 6 800
16 %
ikon: foreign 490
31 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
14 %
ikon: sweden 3 700
13 %
ikon: foreign 210
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj.
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
548,50 SEK
57,30 SEK
Rum
1 361,60 SEK
273,60 SEK
RevPAR
582,80 SEK
76,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
25 %
ikon: room 230
11 %
ikon: bed 530
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under september 2019 registrerades 7 300 bäddnätter i Östhammar (+16,9 %), av vilka 6 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 490 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets september.

1 100 rooms (+5,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (+3,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 123 000 bäddnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 5 400 (+35,0 %) för utlänningar i Östhammar, sammanlagt 128 000 (+3,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östhammar av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östhammar i genomsnitt 1,8 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,14).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,0 miljoner SEK (+935 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 34,5 miljoner SEK och den ökade med 11,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 25,1 %  1 500 SEK 35,7 % 
Revpar (Registrerade) 580 SEK 15,1 %  570 SEK 31,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 11,7 %  270 SEK 42,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+4)
230 rum (+23)
530 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 42,8 % (-3,7)
Osålda rum 133
Bädd beläggning 47,3 % (+4,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 9,09/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa