Östhammar
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Östhammar: Turismen i ett nötskal

ikon: star 55 000
10 %
ikon: sweden 54 300
9 %
ikon: foreign 680
328 %
Topp 3:
Tyskland
330
400 %
Norge
71
1 083 %
Danmark
71
689 %
ikon: star 19 800
15 %
ikon: sweden 19 400
14 %
ikon: foreign 380
560 %
Genomsnittliga priser:
Natt
194,50 SEK
35,60 SEK
Rum
2 816,50 SEK
99,60 SEK
RevPAR
1 559,80 SEK
338,20 SEK
ikon: establishment 21
0 %
ikon: room 240
3 %
ikon: bed 580
6 %
ikon: room 55 %
23 %
ikon: bed 326 %
1 %

Registrerade gästnätter ökade med 10 procent

Under juli 2021 upptecknades 55 000 registrerade gästnätter i Östhammar (+9,8 %), var av 54 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 330 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 10 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (330 nights).

2 800 rum (+24,3 %) bokades av fritidsresenärer och 960 rum (+48,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 104 000 registrerade gästnätter (+7,8 %) för inhemska besökare och 1 100 (+175,5 %) för utländska besökare i Östhammar, de vill säga sammanlagt 105 000 (+8,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Östhammar av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,0 %.

19 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östhammar i genomsnitt 2,8 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,97).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 10,7 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 22,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 800 SEK 3,7 % 2 100 SEK 9,0 %
Revpar (Registrerade) 1 600 SEK 27,7 % 510 SEK 25,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 194 SEK 22,4 % 220 SEK 16,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (+6)
580 bäddar (+35)

Rumsbeläggning 55,4 % (+10)
Osålda rum 109
Bädd beläggning 325,8 % (+4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa