Östra Göinge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Östra Göinge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (september)
ikon: star 650
ikon: sweden 550
ikon: foreign 97
Besökare ikon
Besökare (september)
ikon: star 330
ikon: sweden 280
ikon: foreign 52
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (september)
ikon: star 234 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
360,10 SEK
Rum
1 447,10 SEK
RevPAR
224,30 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

650 registrerade bäddnätter (september)

Under september 2019 registrerades 650 bäddnätter i Östra Göinge, av vilka 550 nätter nyttjades av inhemska besökare och 97 av utländska besökare.

117 rooms bokades av fritidsresenärer och 45 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

330 turister som ankommit till inkvartering (september)

Av alla ankomster var 84,3 procent inhemska och 15,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Östra Göinge i genomsnitt 2,0 nätter och utländska besökare 1,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 234 000 SEK (september)

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 234 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 220 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "östra göinge + nyckelord"

Google söker efter "östra göinge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa