Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 400
87 %
ikon: finland 3 200
85 %
ikon: foreign 185
96 %
Topp 3:
Sverige
41
97 %
Italien
30
71 %
Estland
25
74 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
89 %
ikon: finland 1 500
88 %
ikon: foreign 101
95 %
Topp 3:
Italien
30
27 %
Sverige
16
98 %
Estland
8,0
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 256 000 €
83 %
Genomsnittliga priser:
Natt
75,40 €
17,40 €
Rum
99,80 €
6,80 €
RevPAR
12,00 €
23,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
25 %
ikon: room 880
38 %
ikon: bed 1 600
40 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
69 %
ikon: bed 0,08
72 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,6 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 37 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 400 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 3 400 bäddnätter i Österbotten (-86,9 %), av vilka 3 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 185 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 85 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 87 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (41 nights).

1 000 nights (-92,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-81,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 46 600 bäddnätter (-38,7 %) för inhemska besökare och 10 800 (-37,1 %) för utlänningar i Österbotten, sammanlagt 57 400 (-38,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österbotten i genomsnitt 2,1 nätter (+0,46) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 256 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 256 000 euro (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 4,1 miljoner euro och den minskade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 7,4 % 96 € 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 75 € 29,9 % 72 € 8,2 %
Revpar (Registrerade) 12 € -66,5 % 29 € -22,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-7)
880 rum (-530)
1 600 bäddar (-1 100)

Rumsbeläggning 12,0 % (-26)
Osålda rum 770
Bädd beläggning 7,7 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa