Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 200
46 %
ikon: finland 8 300
40 %
ikon: foreign 950
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 800
58 %
ikon: finland 4 500
54 %
ikon: foreign 310
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 557 000 €
51 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,50 €
7,30 €
Rum
86,60 €
11,90 €
RevPAR
17,10 €
11,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
8 %
ikon: room 1 300
6 %
ikon: bed 2 500
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 20 %
31 %
ikon: bed 15 %
31 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,7 °C
0,0 °C
ikon: nederbörd 31 mm
13 mm

9 200 registrerade bäddnätter

Under december 2020 upptecknades 9 200 registrerade bäddnätter i Österbotten (-45,6 %), av vilka 8 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 40 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 46 procent jämfört med förra årets december.

3 600 nights (-53,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 600 nights (-38,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 216 000 registrerade bäddnätter (-22,6 %) för inhemska besökare och 27 100 (-67,4 %) för utlänningar i Österbotten, sammanlagt 243 000 (-32,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 766 000 registrerade bäddnätter (-56,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 702 000 nätter (-29,0 %) nyttjades av nationella besökare och 64 200 nätter (-91,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österbotten av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

4 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 58 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österbotten i genomsnitt 1,8 nätter (+0,43) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 557 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 557 000 euro (-590 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 13,2 miljoner euro och den minskade med 9,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -12,1 % 95 € -0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € -10,7 % 55 € -11,7 %
Revpar (Registrerade) 17 € -39,4 % 28 € -32,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 300 rum (-84)
2 500 bäddar (-210)

Rumsbeläggning 19,7 % (-8,9)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 14,9 % (-6,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa