Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 900
6 %
ikon: finland 33 600
1 %
ikon: foreign 11 300
24 %
Topp 3:
Sverige
4 400
16 %
Tyskland
1 400
87 %
Norge
680
65 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 29 500
13 %
ikon: finland 22 800
5 %
ikon: foreign 6 700
50 %
Topp 3:
Sverige
2 600
48 %
Tyskland
960
106 %
Norge
500
111 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,1 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,40 €
0,60 €
Rum
95,20 €
2,20 €
RevPAR
42,60 €
3,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 39
0 %
ikon: room 1 600
1 %
ikon: bed 3 600
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,9 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 38 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under augusti 2019 registrerades 44 900 bäddnätter i Österbotten (+5,6 %), av vilka 33 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 11 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (4 400 nights).

29 400 nights (+6,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 15 500 nights (+3,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 229 000 bed nights (+10,2 %) för inhemska besökare och 61 700 (-3,7 %) för utlänningar i Österbotten, sammanlagt 291 000 (+6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

29 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,3 procent inhemska och 22,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österbotten i genomsnitt 1,5 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,37).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,1 miljoner euro (+137 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 14,9 miljoner euro och den minskade med 661 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 2,3 % 94 € -4,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 1,2 % 51 € -10,4 % 
Revpar (Registrerade) 43 € 7,6 % 41 € -6,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 600 rum (+12)
3 600 bäddar (+27)

Rumsbeläggning 44,8 % (+2,2)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 32,0 % (+0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa