Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 200
7 %
ikon: finland 17 700
6 %
ikon: foreign 4 500
14 %
Topp 3:
Sverige
1 000
7 %
Tyskland
310
3 %
Norge
260
91 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 900
3 %
ikon: finland 11 700
3 %
ikon: foreign 2 200
8 %
Topp 3:
Sverige
610
9 %
Danmark
143
93 %
Tyskland
137
11 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
68,20 €
0,50 €
Rum
94,80 €
1,50 €
RevPAR
36,50 €
0,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
11 %
ikon: room 1 400
3 %
ikon: bed 2 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
1 %
ikon: bed 0,28
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,1 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 54 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under februari 2020 registrerades 22 200 bäddnätter i Österbotten (+7,3 %), av vilka 17 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (1 000 nights).

9 400 nights (+16,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 800 nights (+1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 33 200 bäddnätter (-2,5 %) för inhemska besökare och 8 300 (+8,9 %) för utlänningar i Österbotten, sammanlagt 41 400 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

13 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,4 procent inhemska och 15,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österbotten i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,5 miljoner euro (+91 500).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 2,9 miljoner euro och den ökade med 62 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 95 € 1,6 % 94 € 1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € -0,8 % 70 € 2,7 %
Revpar (Registrerade) 36 € 0,9 % 34 € -1,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 400 rum (+47)
2 800 bäddar (+25)

Rumsbeläggning 38,5 % (-0,3)
Osålda rum 890
Bädd beläggning 27,8 % (+1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa