Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 100
1 %
ikon: finland 26 300
3 %
ikon: foreign 5 800
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 100
2 %
ikon: finland 15 600
0 %
ikon: foreign 2 500
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. €
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,80 €
0,80 €
Rum
97,40 €
4,00 €
RevPAR
49,50 €
1,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
3 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 2 800
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,2 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 48 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under Oktober 2019 registrerades 32 100 bäddnätter i Österbotten (+1,5 %), av vilka 26 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets Oktober.

13 300 nights (+0,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 800 nights (+2,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 278 000 bäddnätter (+8,4 %) för inhemska besökare och 74 200 (-2,6 %) för utlänningar i Österbotten, sammanlagt 352 000 (+5,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,1 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

18 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,0 procent inhemska och 14,0 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,07).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,2 miljoner euro (+58 800).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 19,1 miljoner euro och den minskade med 526 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 4,3 % 95 € -2,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 1,3 % 54 € -8,1 %
Revpar (Registrerade) 50 € 2,8 % 42 € -5,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 400 rum (-6)
2 800 bäddar (-47)

Rumsbeläggning 50,8 % (-0,7)
Osålda rum 700
Bädd beläggning 35,1 % (-0,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa