Övriga Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 780
58 %
ikon: finland 760
51 %
ikon: foreign 12
95 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 540
54 %
ikon: finland 530
44 %
ikon: foreign 12
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 45 700 €
56 %
Genomsnittliga priser:
Natt
58,80 €
2,80 €
Rum
59,30 €
2,30 €
RevPAR
5,70 €
6,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 161
1 %
ikon: bed 480
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 10 %
50 %

780 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 780 bäddnätter i Övriga Norra Österbotten (-57,7 %), av vilka 760 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 51 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 58 procent jämfört med förra årets Maj.

420 nights (-69,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 360 nights (-18,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 5 400 bäddnätter (-29,6 %) för inhemska besökare och 5 700 (-19,7 %) för utlänningar i Övriga Norra Österbotten, sammanlagt 11 000 (-24,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

540 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Norra Österbotten i genomsnitt 1,4 nätter (-0,21) och utländska besökare 1,0 nätter (-0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45 700 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 45 700 euro (-57 200).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 668 000 euro och den minskade med 148 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 59 € -3,7 % 107 € 23,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 5,0 % 61 € 8,9 %
Revpar (Registrerade) 5,7 € -51,6 % 27 € -9,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
161 rum (+1)
480 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 9,6 % (-9,5)
Osålda rum 146

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa