Övriga Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
14 %
ikon: finland 4 600
17 %
ikon: foreign 1 000
1 %
Topp 3:
Tyskland
420
5 %
Ryssland
104
20 %
Polen
93
933 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 100
3 %
ikon: finland 2 500
2 %
ikon: foreign 610
8 %
Topp 3:
Tyskland
134
30 %
Ryssland
94
27 %
Norge
78
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 318 000
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,10 €
6,00 €
Rum
77,50 €
4,00 €
RevPAR
25,00 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 192
3 %
ikon: bed 620
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under augusti 2019 registrerades 5 700 bäddnätter i Övriga Norra Österbotten (+13,6 %), av vilka 4 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (420 nights).

5 000 nights (+14,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 640 nights (+7,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 24 700 bed nights (+14,3 %) för inhemska besökare och 10 300 (+14,8 %) för utlänningar i Övriga Norra Österbotten, sammanlagt 35 000 (+14,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,5 procent inhemska och 19,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Norra Österbotten i genomsnitt 1,9 nätter (+0,24) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,13).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 318 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 318 000 euro (+68 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 1,8 miljoner euro och den ökade med 215 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 78 € 5,5 % 80 €
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 12,0 %  50 € -0,4 %
Revpar (Registrerade) 25 € 19,2 %  28 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
192 rum (+6)
620 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 32,2 % (+3,7)
Osålda rum 130

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa