Övriga Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
15 %
ikon: finland 1 900
16 %
ikon: foreign 102
5 %
Topp 3:
Tyskland
33
18 %
Italien
19
Nederländerna
10
400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
3 %
ikon: finland 940
4 %
ikon: foreign 54
0 %
Topp 3:
Italien
19
Norge
6,0
200 %
Ukraina
5,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 93 000 €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,10 €
1,90 €
Rum
75,00 €
11,20 €
RevPAR
14,50 €
2,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 153
9 %
ikon: bed 450
18 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under Oktober 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Övriga Norra Österbotten (+14,6 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 102 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (33 nights).

1 500 nights (+33,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 450 nights (-22,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 30 800 bäddnätter (+15,2 %) för inhemska besökare och 10 800 (+14,4 %) för utlänningar i Övriga Norra Österbotten, sammanlagt 41 500 (+15,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,6 procent inhemska och 5,4 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Norra Österbotten i genomsnitt 2,0 nätter (+0,34) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 93 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 93 000 euro (+8 500).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 2,1 miljoner euro och den ökade med 253 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 75 € 17,5 %  79 €
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -4,0 % 50 € -1,0 %
Revpar (Registrerade) 14 € 24,6 %  26 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
153 rum (+13)
450 bäddar (+69)

Rumsbeläggning 19,3 % (+1,1)
Osålda rum 123

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa