Övriga Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
24 %
ikon: finland 1 500
50 %
ikon: foreign 2 300
12 %
Topp 3:
Tyskland
1 100
13 %
Nederländerna
640
36 %
Storbritannien
168
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
25 %
ikon: finland 860
37 %
ikon: foreign 400
6 %
Topp 3:
Tyskland
187
32 %
Nederländerna
86
28 %
Ryssland
27
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 261 000 €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,80 €
3,70 €
Rum
125,60 €
13,10 €
RevPAR
55,50 €
12,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 149
2 %
ikon: bed 440
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,44
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 24 procent

Under februari 2020 registrerades 3 700 bäddnätter i Övriga Norra Österbotten (+24,2 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 50 procent och utländska bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 24 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 100 nights).

3 400 nights (+22,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 320 nights (+44,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 2 700 bäddnätter (+31,9 %) för inhemska besökare och 4 400 (+2,6 %) för utlänningar i Övriga Norra Österbotten, sammanlagt 7 100 (+12,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Norra Österbotten av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 68,4 procent inhemska och 31,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Norra Österbotten i genomsnitt 1,7 nätter (+0,15) och utländska besökare 5,7 nätter (+0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 261 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 261 000 euro (+61 800).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 412 000 euro och den ökade med 45 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 126 € 11,6 % 105 € 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 5,5 % 58 € 0,5 %
Revpar (Registrerade) 56 € 28,5 % 43 € 11,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
149 rum (-3)
440 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 44,2 % (+5,8)
Osålda rum 83

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other north ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other north ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa