Övriga Norra Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Övriga Norra Österbotten: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 600
26 %
ikon: finland 2 400
28 %
ikon: foreign 190
3 %
ikon: star 1 300
26 %
ikon: finland 1 200
27 %
ikon: foreign 41
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,10 €
7,20 €
Rum
79,50 €
5,90 €
RevPAR
17,20 €
4,70 €
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 135
1 %
ikon: bed 440
0 %

2 600 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 2 600 registrerade gästnätter i Övriga Norra Österbotten (-26,1 %), var av 2 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 190 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 28 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med tre procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 26 procent i jämförelse med september förra året.

2 100 nights (-23,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 540 nights (-34,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 19 300 registrerade gästnätter (-3,4 %) för inhemska besökare och 7 000 (+497,4 %) för utländska besökare i Övriga Norra Österbotten, de vill säga sammanlagt 26 300 (+24,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner registrerade gästnätter (+16,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,5 miljoner nätter (+4,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 407 000 nätter (+99,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Norra Österbotten av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 26 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Norra Österbotten i genomsnitt 2,0 nätter (-0,03) och utländska besökare 4,6 nätter (+0,12).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 158 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 158 000 euro (-30 300).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 1,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 317 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 80 € 8,1 % 88 € 19,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 13,6 % 49 € 6,6 %
Revpar (Registrerade) 17 € -21,4 % 25 € 89,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
135 rum (+1)
440 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 21,6 % (-8,1)
Osålda rum 106

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa