Övriga Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Ostrobotnia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 470
5 %
ikon: finland 380
2 %
ikon: foreign 96
17 %
Topp 3:
Estland
30
233 %
Polen
29
Storbritannien
12
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 250
1 %
ikon: finland 220
6 %
ikon: foreign 32
68 %
Topp 3:
Estland
9,0
200 %
Storbritannien
6,0
Polen
5,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 34 700 €
Genomsnittliga priser:
Natt
73,30 €
Rum
93,00 €
RevPAR
24,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 3,0
ikon: room 55
ikon: bed 106
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,6 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 77 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under november 2019 registrerades 470 bäddnätter i Övriga Ostrobotnia (+4,9 %), av vilka 380 nätter nyttjades av inhemska besökare och 96 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (30 nights).

38 nights (-20,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 440 nights (+7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 12 900 bäddnätter (+7,4 %) för inhemska besökare och 3 500 (+14,5 %) för utlänningar i Övriga Ostrobotnia, sammanlagt 16 300 (+12,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Ostrobotnia av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

250 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,3 procent inhemska och 12,7 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Ostrobotnia i genomsnitt 1,7 nätter (+0,14) och utländska besökare 3,0 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 34 700 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 34 700 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 37 €
Revpar (Registrerade) 24 €  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar
55 rum
106 bäddar

Rumsbeläggning 25,9 %
Osålda rum 41

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa