Övriga Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Övriga Ostrobotnia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 111
77 %
ikon: finland 103
68 %
ikon: foreign 8,0
95 %
Topp 3:
Rumänien
8,0
100 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 81
67 %
ikon: finland 79
64 %
ikon: foreign 2,0
93 %
Topp 3:
Rumänien
2,0
100 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9 200 €
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
82,70 €
6,80 €
Rum
86,50 €
3,60 €
RevPAR
8,70 €
17,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 3,0
0 %
ikon: room 55
0 %
ikon: bed 106
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,1
68 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 27 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

111 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 111 bäddnätter i Övriga Ostrobotnia (-77,5 %), av vilka 103 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8,0 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 68 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 77 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (8,0 nights).

3,0 nights (-93,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 108 nights (-76,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 880 bäddnätter (+9,7 %) för inhemska besökare och 198 (-60,6 %) för utlänningar i Övriga Ostrobotnia, sammanlagt 1 100 (-16,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Ostrobotnia av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

81 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 67 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Ostrobotnia i genomsnitt 1,3 nätter (-0,18) och utländska besökare 4,0 nätter (-1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9 200 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 9 200 euro (-28 200).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 83 € 9,0 %
Revpar (Registrerade) 8,6 € -66,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
55 rum (+0)
106 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 10,0 % (-21)
Osålda rum 50

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other ostrobothnia + nyckelord"

Google söker efter "other ostrobothnia" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa