Övriga Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Övriga Ostrobotnia: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
21 %
ikon: finland 2 100
7 %
ikon: foreign 690
96 %
Topp 3:
Sverige
146
5 %
Tyskland
125
60 %
Lettland
102
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
13 %
ikon: finland 1 900
4 %
ikon: foreign 490
67 %
Topp 3:
Sverige
124
17 %
Tyskland
112
53 %
Lettland
102
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 90 600
Genomsnittliga priser:
Natt
32,00 €
Rum
93,20 €
RevPAR
34,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
ikon: room 93
ikon: bed 270
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,7 °C
2,6 °C
ikon: nederbörd 36 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under augusti 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Övriga Ostrobotnia (+20,6 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 690 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (146 nights).

2 300 nights (+6,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 550 nights (+162,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 10 800 bed nights (+4,3 %) för inhemska besökare och 2 900 (+5,3 %) för utlänningar i Övriga Ostrobotnia, sammanlagt 13 900 (+10,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Ostrobotnia av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,6 procent inhemska och 20,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Ostrobotnia i genomsnitt 1,1 nätter (+0,03) och utländska besökare 1,4 nätter (+0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 90 600 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 90 600 euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 93 €  €
Revpar (Registrerade) 35 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 32 € 30 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar
93 rum
270 bäddar

Rumsbeläggning 37,4 %
Osålda rum 58

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa