Övriga Österbotten
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Övriga Ostrobotnia: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 200
50 %
ikon: finland 8 100
50 %
ikon: foreign 1 100
50 %
ikon: star 8 300
51 %
ikon: finland 7 900
52 %
ikon: foreign 400
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
23,60 €
2,20 €
Rum
108,10 €
22,10 €
RevPAR
70,80 €
22,70 €
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 95
1 %
ikon: bed 260
6 %
ikon: temperatur 18,5 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 36 mm
68 mm

Registrerade gästnätter ökade med 50 procent

Under juli 2021 upptecknades 9 200 registrerade gästnätter i Övriga Ostrobotnia (+49,9 %), var av 8 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 50 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 50 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 50 procent i jämförelse med juli förra året.

8 300 nights (+53,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 980 nights (+24,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 13 100 registrerade gästnätter (+40,3 %) för inhemska besökare och 2 600 (+66,8 %) för utländska besökare i Övriga Ostrobotnia, de vill säga sammanlagt 15 600 (+44,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Övriga Ostrobotnia av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,6 %.

8 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 51 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Övriga Ostrobotnia i genomsnitt 1,0 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 218 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 218 000 euro (+58 900).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 494 000 euro, vilket innebär att det ökade med 155 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 25,7 % 92 € 8,8 %
Revpar (Registrerade) 71 € 47,1 % 38 € 42,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 24 € -8,6 % 32 € 1,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
95 rum (+1)
260 bäddar (-16)

Rumsbeläggning 65,5 % (+9,5)
Osålda rum 33

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa