Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 700
13 %
ikon: finland 9 300
15 %
ikon: foreign 360
25 %
ikon: star 5 700
31 %
ikon: finland 5 600
32 %
ikon: foreign 78
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
65,50 €
21,50 €
Rum
119,20 €
38,80 €
RevPAR
33,00 €
12,60 €
ikon: establishment 13
7 %
ikon: room 580
11 %
ikon: bed 2 300
32 %

Registrerade gästnätter ökade med 13 procent

Under september 2021 upptecknades 9 700 registrerade gästnätter i Andra Birkaland (+12,6 %), var av 9 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 360 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 13 procent i jämförelse med september förra året.

7 000 nights (+12,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 700 nights (+12,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 74 000 registrerade gästnätter (-8,0 %) för inhemska besökare och 1 900 (-52,3 %) för utländska besökare i Andra Birkaland, de vill säga sammanlagt 75 900 (-10,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+29,2 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+21,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 204 000 nätter (+121,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,6 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,2 %.

5 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 31 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,25) och utländska besökare 4,6 nätter (+0,03).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 634 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 634 000 euro (+255 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 2,9 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 241 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 119 € 48,2 % 95 € 15,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 48,8 % 38 € 2,6 %
Revpar (Registrerade) 33 € 61,6 % 25 € 13,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-1)
580 rum (-72)
2 300 bäddar (+560)

Rumsbeläggning 27,7 % (+2,3)
Osålda rum 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa