Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 2 000
44 %
ikon: finland 1 900
55 %
ikon: foreign 26
76 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 730
52 %
ikon: finland 720
55 %
ikon: foreign 6,0
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 86 300 €
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,20 €
7,20 €
Rum
69,40 €
9,10 €
RevPAR
10,00 €
1,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 290
10 %
ikon: bed 920
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 14 %
33 %

Registrerade gästnätter ökade med 44 procent

Under april 2021 upptecknades 2 000 registrerade gästnätter i Andra Birkaland (+44,5 %), var av 1 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 55 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 76 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 44 procent i jämförelse med april förra året.

1 300 nights (+167,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 670 nights (-23,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 8 000 registrerade gästnätter (-67,9 %) för inhemska besökare och 520 (-75,4 %) för utländska besökare i Andra Birkaland, de vill säga sammanlagt 8 600 (-68,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 780 000 registrerade gästnätter (+310,4 %) registrerades i hela landet, var av 727 000 nätter (+319,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 53 100 nätter (+216,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,5 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,0 %.

730 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 52 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 2,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 4,3 nätter (-4,8).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 86 300 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 86 300 euro (+16 900).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 382 000 euro, vilket innebär att det minskade med 749 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 69 € -11,6 % 74 € -8,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -13,9 % 45 € 7,1 %
Revpar (Registrerade) 10 € 17,9 % 11 € -43,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
290 rum (+27)
920 bäddar (+69)

Rumsbeläggning 14,4 % (+3,6)
Osålda rum 250

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa