Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
16 %
ikon: finland 15 500
13 %
ikon: foreign 2 100
50 %
Topp 3:
Ryssland
710
31 %
Tyskland
260
101 %
Italien
210
1 492 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 100
3 %
ikon: finland 9 400
1 %
ikon: foreign 740
29 %
Topp 3:
Ryssland
116
17 %
Tyskland
111
35 %
Kina
90
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 670 000
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,00 €
3,40 €
Rum
84,40 €
2,30 €
RevPAR
32,80 €
1,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
7 %
ikon: room 650
2 %
ikon: bed 1 700
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under augusti 2019 registrerades 17 600 bäddnätter i Andra Birkaland (+16,4 %), av vilka 15 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (710 nights).

12 500 nights (+114,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (-45,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 101 000 bed nights (+4,3 %) för inhemska besökare och 7 600 (-6,5 %) för utlänningar i Andra Birkaland, sammanlagt 108 000 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

10 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 670 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 670 000 euro (+42 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,9 miljoner euro och den ökade med 91 500 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -2,6 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -8,2 % 36 € -0,7 %
Revpar (Registrerade) 33 € 4,1 %  €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (+1)
650 rum (-10)
1 700 bäddar (-69)

Rumsbeläggning 38,9 % (+2,5)
Osålda rum 400

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa