Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 10 500
21 %
ikon: finland 9 800
20 %
ikon: foreign 650
46 %
Topp 3:
Estland
290
329 %
Rumänien
112
762 %
Italien
53
960 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 800
20 %
ikon: finland 6 700
20 %
ikon: foreign 151
11 %
Topp 3:
Estland
47
147 %
Tyskland
18
25 %
Sverige
17
48 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 490 000 €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,90 €
2,80 €
Rum
81,50 €
4,80 €
RevPAR
29,20 €
7,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 580
1 %
ikon: bed 1 500
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under november 2019 registrerades 10 500 bäddnätter i Andra Birkaland (+21,0 %), av vilka 9 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 650 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter ökade med 46 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (290 nights).

5 700 nights (-1,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 800 nights (+64,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 136 000 bäddnätter (+7,5 %) för inhemska besökare och 9 800 (+0,1 %) för utlänningar i Andra Birkaland, sammanlagt 145 000 (+6,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 490 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 490 000 euro (+109 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 5,4 miljoner euro och den ökade med 374 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 81 € 6,2 %  €
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 6,3 % 38 € 0,6 %
Revpar (Registrerade) 29 € 31,6 %   €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (-7)
1 500 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 35,8 % (+6,9)
Osålda rum 370

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "other pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa