Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 400
10 %
ikon: finland 7 100
10 %
ikon: foreign 1 300
14 %
Topp 3:
Kina
700
154 %
Ryssland
320
31 %
Tyskland
71
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
15 %
ikon: finland 4 600
19 %
ikon: foreign 300
23 %
Topp 3:
Kina
138
14 %
Ryssland
51
50 %
Tyskland
28
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 379 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,10 €
4,90 €
Rum
83,60 €
2,90 €
RevPAR
21,80 €
1,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
9 %
ikon: room 570
3 %
ikon: bed 1 400
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under januari 2020 registrerades 8 400 bäddnätter i Andra Birkaland (+10,2 %), av vilka 7 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (700 nights).

5 300 nights (+10,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (+9,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,5 nätter (-0,14) och utländska besökare 4,4 nätter (+1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 379 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 379 000 euro (-2 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € 3,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -9,8 %
Revpar (Registrerade) 22 € 6,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-1)
570 rum (+18)
1 400 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 26,1 % (+0,6)
Osålda rum 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "other pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa