Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 300
16 %
ikon: finland 14 400
14 %
ikon: foreign 950
42 %
Topp 3:
Sverige
188
46 %
Rumänien
165
Estland
133
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 600
10 %
ikon: finland 8 400
10 %
ikon: foreign 250
2 %
Topp 3:
Estland
68
143 %
Sverige
61
5 %
Island
26
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 575 000 €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
37,60 €
0,60 €
Rum
76,80 €
0,10 €
RevPAR
32,10 €
4,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 580
1 %
ikon: bed 1 500
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under Oktober 2019 registrerades 15 300 bäddnätter i Andra Birkaland (+15,6 %), av vilka 14 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 950 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (188 nights).

10 200 nights (+11,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (+24,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 126 000 bäddnätter (+6,6 %) för inhemska besökare och 9 400 (-0,1 %) för utlänningar i Andra Birkaland, sammanlagt 135 000 (+5,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 575 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 575 000 euro (+69 600).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 5,0 miljoner euro och den ökade med 271 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 77 € -0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € -1,6 % 37 € -0,0 %
Revpar (Registrerade) 32 € 14,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
580 rum (-8)
1 500 bäddar (-50)

Rumsbeläggning 41,8 % (+5,2)
Osålda rum 340

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "other pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa