Övriga Birkaland
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Andra Birkaland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 900
6 %
ikon: finland 8 200
2 %
ikon: foreign 680
106 %
Topp 3:
Lettland
250
Ryssland
142
34 %
Rumänien
58
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
3 %
ikon: finland 5 300
3 %
ikon: foreign 172
15 %
Topp 3:
Ryssland
47
4 %
Lettland
32
Sverige
20
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 403 000 €
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,20 €
5,20 €
Rum
93,60 €
RevPAR
24,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 560
3 %
ikon: bed 1 400
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under december 2019 registrerades 8 900 bäddnätter i Andra Birkaland (+6,1 %), av vilka 8 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 106 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (250 nights).

6 500 nights (-3,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (+43,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 144 000 bäddnätter (+7,1 %) för inhemska besökare och 11 000 (+8,2 %) för utlänningar i Andra Birkaland, sammanlagt 154 000 (+6,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Andra Birkaland av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Andra Birkaland i genomsnitt 1,6 nätter (+0,08) och utländska besökare 3,9 nätter (+1,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 403 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 403 000 euro (+67 200).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 5,9 miljoner euro och den ökade med 522 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 81 € -2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 13,1 % 38 € 2,7 %
Revpar (Registrerade) 24 € 27 € 16,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
560 rum (-19)
1 400 bäddar (-75)

Rumsbeläggning 25,8 %
Osålda rum 420

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "other pirkanmaa + nyckelord"

Google söker efter "other pirkanmaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa